Passivhus eneboliger på Snåsa

Mesterhus Namsos har bygget to passivhusboliger i Snåsa og to tilsvarende eneboliger med TEK10-standard som er med som referanseprosjekter i EBLE


skisse av passvihuset på snåsa
Skisset av et av passivhusene på Snåsa. Skisse: Mesterhus

Mesterhus Namsos har bygget to eneboliger på Viosen i Snåsa kommune i Nord- Trøndelag. Begge er prosjektert som passivhus. De har også bygget to tilsvarende eneboliger med TEK10 – standard som er med som referanseprosjekter i EBLE. Grunnarbeider ble igangsatt i november 2012. Boligene var ferdigstilt i mai 2013.

Ansvar i byggesak:

Byggherre: Snåsa kommune

Entreprenør: Mester-Bygg AS

Prosjekterende, energi: Mester-Bygg AS

Arkitekt: Lyngstad arkitekter AS

Rådgiver: Mesterhus Norge

Leverandører:

Ventilasjon: Flexit

Isolasjon: Glava

Vinduer: Nor Dan

Ytterdører: Swedoor, Arctic-serien(Jeld Wen)

Rørlegger/varmepumpeleverandør: Namdal VVS

 

Nøkkeltall:

Totalt antall m2 oppvarmet BRA: 100m2

Gjennomsnittlig antall m2 BRA/boenhet: 100m2

Energibehov (iht. NS3031)

Netto oppvarmingsbehov (beregnet):  22,7 kwh/m2

Netto energibehov (beregnet) :  8555 kwh per år

Varmetapstall (beregnet): 0,49 W/m2

 

Byggetekniske kvaliteter

Andel dør/vindusareal:  19,7 %

U-verdi vegg:  0,10

U-verdi tak:   0,07

U-verdi gulv:  0,08

U-verdi vindu/dør/glass:  0,65 (snitt)

Normalisert kuldebroverdi:  0,03

Lekkasjetall (50 Pa trykkforskjell):  forutsatt 0,60 luftvekslinger per time

Varmegjenvinningsgrad:  90 %

SFP (Specific Fan Power)-faktor:  1,0

Type varmesystem / energiforsyning:

Luft til vann-varmepumpe med radiatorløsning


Oppdatert 26.02.2016 13:13