Rossåsen boligfelt – Block Watne

På Rossåsen i Sandnes bygger Block Watne fem passivhus eneboliger.


Tegning av block want hus på rossåsen
Tegning: Block Watne

Prosjektopplysninger

Adresse:                                                                  Figgjo

Lokalisering:                                                           Sandnes                                 

Antall boenheter:                                                    5

Type bolig (blokk, rekkehus, enebolig):              småhus

Ansvar i byggesak

Byggherre:                                                                Block Watne AS

Entreprenør:                                                             Block Watne AS

Prosjekterende energi:                                           Block Watne AS

Arkitekt:                                                                     Ewa Szczepanik, Block Watne AS

 

Nøkkeltall

Totalt antall m2 oppvarmet BRA:                         792 m2

Gjennomsnittlig antall m2 BRA/boenhet:          158,4 m2 

Energibehov (iht. NS3031)

Netto oppvarmingsbehov (kalkulert):                 2960kWh

Netto energibehov (kalkulert):                              82 kWh/m2 år

Levert energibehov:                                                 65 kWh/m2 år

Varmetapstall (kalkulert):                                       0,52 W/K

Byggetekniske kvaliteter

Andel dør/vindusareal:                                             18,70 %

U-verdi Vegg:                                                               0,15

U-verdi Tak:                                                                  0,09

U-verdi gulv:                                                                 0,09

U-verdi vindu/dør/glass:                                            0,8

Normalisert kuldebroverdi:                                       0,03

Lekkasjetall ([50 Pa] trykkforskjell):                         0,6

Varmegjenvinningsgrad:                                           88 %

SFP-faktor:                                                                   1,1

Type varmesystem / energiforsyning:

  • Elektrisitet, varmepumpe, vedovn

Oppdatert 26.02.2016 13:57