Rossåsen boligfelt – Fjogstadhus

Fjogstadhus har bygget ni passivhus, eneboliger.


Illustrasjon av passivhus på Rossåsen
Tegning: Fjogstadhus

Prosjektbeskrivelse

Sandnes Tomteselskap våren 2010 inviterte til konkurranse om utbygging av passivhus på Rossåsen i Figgjo. Det dreide seg om 15 tomter. Seks firma ble trukket ut, og blant disse har Fjogstad-Hus fått tildelt ni boliger.

Prosjektopplysninger

Adresse:                                                          Tårnfalkveien, Figgjo

Lokalisering:                                                   Sandnes                                 

Antall boenheter:                                          9

Type bolig (blokk, rekkehus, enebolig):     Småhus

Ansvar i byggesak

Byggherre:                                                      Fjogstad-Hus Eiendom AS

Entreprenør:                                                   Fjogstad-Hus Entreprenør AS

Prosjekterende energi:                                 Dr. Ing Lars Myhre 

Nøkkeltall

Totalt antall m2 oppvarmet BRA:                1573 m2

Gjennomsnittlig antall m2 BRA/boenhet:   175 m2

Energibehov (iht. NS3031)

Netto oppvarmingsbehov (kalkulert):        17,3 kWh/m2 år

Netto energibehov (kalkulert):                     81 kWh/m2 år

Levert energibehov:                                        59 kWh/m2 år

Varmetapstall (kalkulert):                             0,49 W/m2

 Byggetekniske kvaliteter

Andel dør/vindusareal:                                   21,7 %

U-verdi Vegg:                                                     0,13

U-verdi Tak:                                                       0,10

U-verdi gulv:                                                     0,08

U-verdi vindu/dør/glass:                                 0,80

Normalisert kuldebroverdi:                           0,03

Lekkasjetall ([50 Pa] trykkforskjell):              0,6

Varmegjenvinningsgrad:                                80 %

SFP-faktor:                                                        1,5

Type varmesystem / energiforsyning

Luft-vann varmepumpe. Vannbåren varmeavgivelse

 

 


Oppdatert 26.02.2016 14:41