Rossåsen boligfelt – Jadarhus

På Rossåsen på Figgjo har Jadarhus bygget 4 boliger etter passivhusprinsippet.


Tegning av fasaden av Jardhus sitt passivhus
Tegning: Jadarhus

Prosjektbeskrivelse

I Rossåsen på Figgjo har Jadarhus bygget 4 boliger etter passivhusprinsippet.

Figgjo er en bydel med rundt 1800 innbyggere. I nærområdet ligger det flere barnehager og skoler, samt dagligvarebutikker, apotek, postkontor, idrettsanlegg og helsesenter. Rossåsen ligger sentralt på Figgjo, med kort vei til barnehage og barneskole. Det går jevnlig busser til Sandnes. Til sammen har Fjogstad-Hus, Block Watne og Jadarhus bygget 18 passivhusboliger på Rossåsen.

Prosjektopplysninger

Adresse:                                                                   Tårnfalkveien, Figgjo

Lokalisering:                                                            Sandnes

Antall boenheter:                                                    4

Type bolig (blokk, rekkehus, enebolig):               Småhus

 

Ansvar i byggesak

Byggherre:                                                                Jadarhus AS

Entreprenør:                                                             Jadarhus AS

Prosjekterende energi:                                           Jadarhus Gruppen AS

 

 

Nøkkeltall

Totalt antall m2 oppvarmet BRA:                       996 m2

Gjennomsnittlig antall m2 BRA/boenhet:        249 m2

 

Energibehov (iht. NS3031)

Netto oppvarmingsbehov (kalkulert):               15kWh/m2 år

 

Varmetapstall (kalkulert):                                    0,52 W/m2

 Byggetekniske kvaliteter

Andel dør/vindusareal:                                          16,3%

U-verdi Vegg:                                                            0,15

U-verdi Tak:                                                              0,10

U-verdi gulv:                                                             0,09

U-verdi vindu/dør/glass:                                        0,80

Normalisert kuldebroverdi:                                  0,03

Lekkasjetall ([50 Pa] trykkforskjell):                     0,6

Varmegjenvinningsgrad:                                       80 %

SFP-faktor:                                                              1,5

Type varmesystem / energiforsyning

  • Elektrisitet
  • Varmepumpe luft-væske. Vannbåren i gulv våtrom, og radiatorer i andre oppholdsrom

Mer informasjon

www.jadarhus.no


Oppdatert 26.02.2016 14:09