Skarpnes

5 eneboliger på Skarpnes i Arendal. Disse prosjektene er også pilotprosjekter i forskningsprosjektet ZEB (zero emission buildings)


Skanska utvikler fem eneboliger på Skarpnes. Rambøll er arkitekt for prosjektet.

Prosjektet skal oppfylle kravene ZEB-O, som betyr at eneboligene skal produsere fornybare energi som kompensere for de klimagassutslippene bygget har i sin driftsperiode.

Les mer på www.zeb.no


Oppdatert 26.02.2016 15:00