Skarpnes

Skarpnes boligfelt ligger solrikt plassert på en liten høyde på vestsiden av Nidelva i Arendal og blir Nordens første boligfelt hvor energibruk skal gå i null over byggets levetid. 


Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal være med på å gi erfaringer med strømnettet og hvordan det er å bo i nullhus. Byggeprosjektet er derfor med i flere andre forskningsprosjekter i tillegg til  EBLE (Evaluering av boliger med lav energibruk):

  • «Elektrisitetsbruk i det smarte boligfeltet Skarpnes» der Agder Energi Nett ønsker å se på hvordan nullhusene påvirker effektflyten over året med normal bruk
  • The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB)

 

Prosjektopplysninger

Lokalisering:                                                           Arendal

Antall boenheter:                                                    5

Type bolig (blokk, rekkehus, enebolig):               Enebolig

 

Ansvar i byggesak

Byggherre:                                                          Skanska

Entreprenør:                                                       Skanska

Arkitekt:                                                              Rambøll

 

Nøkkeltall

Areal per bolig:                                              154m2

 

Energibehov (iht. NS3031)

Netto oppvarmingsbehov (beregnet):         20,1 kWh/mår

Varmegjenvinning, ventilasjon:                    86% virkningsgrad

 

Byggetekniske kvaliteter

Yttervegg:

Konstruksjonstype 1:
Dobbeltvegg, 98mm isolert bindingsverk og 100 mm isolasjon pg 98 mm isolert bindingsverk

Konstruksjonstype 2:
Enkel stendervegg 200 + 50 mm påfôring med air-guard reflekterende dampsperre

U-verdi, yttervegg                                               0,15

 

Tak:

Kaldt, uluftet loft, 400 mm mineralull

U-verdi tak:                                                           0,10

 

Grunnmur:

100 mm EPS, 200 mm betong, 98 mm isolert påfôring

U-verd grunnmur: 0,17

 

Gulv mot grunn:

300 mm EPS. 100 mm betong

U-verdi gulv:                                                         0,10

 

U-verdi vindu/dør/glass:                                      0,80 (med utvendige screens som solskjerm)

Normalisert kuldebroverdi:                                 0,03 W/(m2/K)

Lekkasjetall ([50 Pa] trykkforskjell):                    0,48 h-1

SFP-faktor (prosjektert verdi):                             1,5 kW/(m3/s)

 

Type varmesystem / energiforsyning

  • Solceller til produksjon av elektrisitet: 7,4 kWp installert effekt per bolig
  • Vannbåren gulvvarme i sokkel
  • Viftekonvektor i 1. etasje
  • Væske-væske varmepumpe (systemvirkningsgrad = 2,2,)

Oppdatert 06.10.2017 13:46