Stenbråtlia

I Stenbråtlia på Mortensrud i Oslo bygger Obos 33 rekkehus og en enebolig med passivhusstandard.


BIlde av passivhusene på Stenbråtlia
Obos satser på nok et passivhusprosjekt like i nærheten av de passivhusene de har bygd på Rudshagen.
Foto: Nadia Frantsen/OBOS

Prosjektbeskrivelse

Rekkehusene er vertikaltdelte og har to eller tre etasjer. Bruttoarealet (BRA) er fra 106 til 132 kvadrameter. Boligene bygges i en vestvendt helling og har solfangere integrert i taket. Fordi boligene har størst vindusflater mot Oslofjorden i vest og fordi rekkehus faller inn under definisjonen av blokkleiligheter i passivhusstandarden, blir rekkehusene regnet som lavenergiboliger. Eneboligen er regnet som et passivhus.

Prosjektopplysninger

Adresse:                                                                  Stenbråtveien

Lokalisering:                                                           Mortensrud, Oslo

Antall boenheter:                                                  34

Type bolig (blokk, rekkehus, enebolig):             rekkehus og enebolig

Byggestart:                                                             2013

Ferdigstilt                                                               2015

Ansvar i byggesak

Byggherre:                                                             OBOS Nye Hjem AS

Entreprenør:                                                          Wegger & Kvalsvik

Prosjekterende energi:                                        OBOS Prosjekt AS

Arkitekt:                                                                  SPOR Arkitekter AS

Andre rådgivende firmaer:                                  Rambøll AS

 Nøkkeltall

Totalt antall m2 oppvarmet BRA:                       4512 m2

Gjennomsnittlig antall m2 BRA/boenhet:        133 m2

Energibehov (iht. NS3031)

Netto oppvarmingsbehov (kalkulert):              15,1 kWh/m2 år

Netto energibehov (kalkulert):                           79,0 kWh/m2 år

Levert energibehov:                                              57,7 kWh/m2 år

Varmetapstall (kalkulert):                                    0,46 W/m2

Byggetekniske kvaliteter

Andel dør/vindusareal:                                          20,6 %

U-verdi Vegg:                                                           0,10

U-verdi Tak:                                                             0,08

U-verdi gulv:                                                            0,08

U-verdi vindu/dør/glass:                                       0,76

Normalisert kuldebroverdi:                                 0,03

Lekkasjetall (50 På trykkforskjell):                      0,45

Varmegjenvinningsgrad:                                      85 %

SFP-faktor:                                                             1,5

Type varmesystem / energiforsyning

  •    Elektrisitet ved spissbelastning
  •    Solfangere
  •    Forberedt for luft-til-vann varmepumpe

 

 


Oppdatert 06.10.2017 12:49