Eksempler på effektiv ventilasjon

Flere bygg med høy energieffektivitet har varianter av balansert ventilasjon det er verdt å merke seg.


Kilden barnehage på Årvoll i Oslo er planlagt som plusshus med en hybrid type ventilasjonsløsning. Den skiller mellom når det er behov for å gjenvinne varme og ikke:

  • Når varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget kjøres, er løsningen konvensjonell. Tilluften leveres i hvert lokale og avtrekket er sentralt.
  • Når det ikke er behov for å gjenvinne varme, slippes avtrekksluften ut av luker i tak eller trapperom. Det gir mindre trykkfall enn å sende luften ut over gjenvinner.
Plusshuset Kilden barnehage får en hybrid ventilasjonsløsning. Avtrekksluften slippes ut gjennom takluker når det ikke er behov for å gjenvinne varme. Illustrasjon: LINK Arkitektur Brick Visuals.
BIlde av trapp på kjørbo som også fungerer som ventilasjonssjakt
Ventilasjonssjakten på Powerhouse Kjørbo er blitt kalt "verdens vakreste". Det sentrale avtrekket er plassert i en felles trapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall. Friskluft tilføres via fortrengningsventilasjon fra kjernen av bygget, mens brukt luft trekkes ut via trappesjakter. Foto: Powerhouse

Powerhouse Kjørbo: avtrekk via trapp

Et annet eksempel er løsningen som er valgt ved Powerhouse Kjørbo. Anlegget har fortrengningsventilasjon med tilluftsrister plassert ved kjernen i åpne kontorlokaler. Sentralt avtrekk er plassert øverst i en fellestrapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall.

Sparebank1-bygget: Fortrengningsventilasjon fra datagulv

Et tredje eksempel er å ventilere med fortrengningsventilasjon via trykksatte gulv, også kalt datagulv. Da plasseres tilluftsventilene rett i et trykksatt installasjonsgulv. Dette har vist seg å ha noen fordeler, blant annet i forhold til termisk masse og trykkfall. Så langt er det bare brukt i et fåtall bygg i Norge. Et av dem er Sparebank1-bygget i Trondheim.

 

 


Oppdatert 23.12.2015 15:30