Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

Når du pusser opp en bolig, forsvinner ofte opprinnelig ventilasjonsløsning. Resultatet blir dårlig inneklima, så tenk på ventilasjon når du starter en rehabilitering.


Loft med skråtak, etterisolert og tettet med tydelig teipete skjøter
I boliger som etterisoleres og tettes trenger frisk luft nye veier inn. Som håndverker bør du snakke med huseieren om ventilasjon før du setter i gang å etterisolere. Foto: Hilde Kari Nylund.

Ventilasjon i boliger handler særlig om to ting: Å få frisk luft inn og fuktighet og forurensninger ut. Mange eldre boliger har enten naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon. Begge løsninger baserer seg på ventiler, spalter eller luker for å få frisk luft inn i boligen. Når vinduer skiftes og boligen etterisoleres og tettes, forsvinner ofte disse åpningene i klimaskallet. Da endres også den opprinnelige ventilasjonen.

Pass ekstra godt på i disse tilfellene

Når du planlegger rehabilitering, bør du derfor samtidig vurdere tiltak for bedre ventilasjon. Det er viktig når

  • bygget blir tettere på grunn av nye dører, vinduer eller etterisolering
  • du endrer romløsning, som å slå sammen rom til åpne kjøkkenløsninger
  • du endrer kjøkkenløsning, for eksempel fra vegghengt til fritthengende vifte
  • baderom oppgraderes betydelig
  • uisolert loft etterisoleres og oppgraderes til oppholdsrom

Om du må følge kravene i TEK10 i et omfattende rehabiliteringsprosjekt, blir i praksis en skjønnsmessig vurdering. Gjør du mindre oppgraderinger som i liten grad påvirker boligens luftskifte og energibehov, kan du la være å gjøre noe med ventilasjonen.

Her er de vanligste alternativene

For å bedre ventilasjonen i en rehabilitert bolig kan du velge mellom flere løsninger. De vanligste er:

  • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning (standard løsning med sentralt aggregat)
  • Avtrekksventilasjon med varmepumpe som gjenvinner varme i brukt luft
  • Romventilatorer med ventiler for tilluft og avtrekk som opererer parvis, med produkter som Lunos eller Roomie
  • Forbedret avtrekk med vifte i eksisterende avtrekkskanal (bare aktuelt for mindre rehabiliteringer)

Hvilken løsning du kan velge, avhenger av hvor omfattende rehabiliteringen er og hvor mye den påvirker boligens ventilasjonsbehov, hva slags ventilasjonsløsning boligen har fra før, hva det er praktisk og økonomisk mulig å få til, og luftkvalitet og støyforhold lokalt.

Det gjelder å starte tidlig

Med unntak av mindre rehabiliteringer vil alle løsninger kreve noe bygningsteknisk arbeid. Derfor blir resultatet bedre jo tidligere du vurderer ventilasjonsløsninger i et rehabiliteringsprosjekt. Dette gjelder særlig for balansert ventilasjon fordi det krever plass til kanalføringer. Men også avtrekksvarmepumper kan kreve en del arbeid med kanaler. Det samme gjelder romventilatorer som skal dekke flere rom i boligen.

 


Oppdatert 24.11.2017 10:39