Elektrisitet som oppvarming

Direktevirkende elektrisk oppvarming betyr ofte lave investeringer og robuste løsninger. Men rent elektrisk energiforsyning oppfyller ikke kravet til passivhus-boliger.


Ikon for sentralstyring av lys varme og ventilasjon
Sentral styring av det tekniske utstyret kan bidra til å redusere energiforbruket ved at utstyret styres lik at de jobber sammen og ikke mot hverandre. Sentral styring krever at kunden velger produkter som er klargjort for dette, og at elektriske kurser, sensorer og ledninger for styring legges opp i henhold til ønsket oppdeling.

Elektrisk oppvarming er rimelig å installere, enkel å regulere og krever lite vedlikehold. Ulempen er at den ikke regnes som fornybar energi, og den kan ikke som eneste energikilde oppfylle kravene til passivhus. I tillegg er det en lite fleksibel løsning.

Oppvarming av tappevann er en stor energipost

Vi kan ha elektrisk romoppvarming hvis fornybar energi dekker et behov som tilsvarer 50% av energibruken til varmt tappevann.

Tradisjonelt har vi dekket varmtvannsbehovet i norske boliger med elektriske beredere. Men tappevannsbehovet i norske boliger er ofte høyt, og utgjør den største energiposten i passivhus. Derfor bør vi vurdere å dekke tappevannsoppvarming med andre energikilder enn elektrisitet når det er praktisk og økonomisk mulig.

Aktuelle alternativer er solfangere, varmepumper eller vedovn med varmekappe.

 

Henvisninger

Lavenergiprogrammet:

 

Enova:

 


Oppdatert 21.12.2015 11:04