Fjernvarme

Fjernvarme basert på miljøvennlig energi kan dekke både varmt tappevann og romoppvarming i passivhus. Da må vannbasert varmedistribusjon i boligen være enkel og kostnadseffektiv.


Illustrasjon fjernvarme
Installasjon av et lavtemperaturanlegg (som bruker vann med temperatur lavere enn 35°C) i boligen vil gjøre at huseieren kan benytte returkursen på fjernvarmenettet og dermed få billigere varme.

De fleste store fjernvarmeanlegg i Norge brenner avfall for å produsere varme. De har også en rekke andre energikilder som brukes som spisslast når anleggene ikke har nok tilgang på avfall. Både olje, elektrisitet, gass og biobrensel er vanlige spisslastkilder.

I områder med konsesjonsplikt kan kommunene kreve at man kobler seg til fjernvarmenettet for å bruke fjernvarme til romoppvarming, ventilasjonsvarme og tappevann.

Varme fra fjernvarmenettet overføres til det vannbaserte varmesystemet i et bygg via en varmeveksler.

 

 


Oppdatert 21.12.2015 11:16