Hvordan får du godt nok isolerte og tette tak?

Type takløsning avgjør hvor mye isolasjon du trenger for å få ønsket U-verdi. God lufttetthet som klarer krav til lekkasjetall oppnår du enklest når sperresjiktene kan føres mest mulig kontinuerlig.


U-verdier for ulike takløsninger får du vanligvis oppgitt av leverandør. Foto: Isola.

Vi skiller mellom to hovedtyper tak:

 • Luftede tak og
 • kompakte (flate) tak.

Luftede tak er selvuttørkende. Fukt kan diffundere ut av taket gjennom en dampåpen vindsperre eller et damp-åpent undertak til et luftesjikt på oversiden av vindsperren/overtaket.

Kompakte tak har damptett sjikt på både utvendig og innvendig side av isolasjonen, og har normalt svært begrenset uttørkingsevne.

 • U-verdi for tak med tiltaksmetoden for nye energiregler: 0,13 W/m²K
 • Minstekrav i teknisk forskrift: 0,18 W/m²K
 • Typiske U-verdier for tak for å klare passivhuskravene: 0,13 – 0,08 W/m²K

Leverandører av isolasjonsprodukter oppgir normalt U-verdier for ulike takløsninger med deres produkter.

Linjediagram for ulike takløsninger; kompakt tak, W-tak I-profil og 48 mm heltre
Nødvendig isolasjonstykkelse for å oppnå U-verdi på 0,10 W/m²K for fire ulike takløsninger. W er W-takstol med undergurt 48x148 mm og horisontal isolasjon. Forskjellen mellom sperretak av heltre og I-profil er nokså liten. Det skyldes at stegplaten i I-profilen har tre ganger så høyt varmeledningstall som vanlig tre. Verdiene gjelder for bjelker med c/c på 0,6 m i tretak, det vil si 1,7 løpemeter per 1m². KILDE: Sintef Byggforsk.

Hvor tykk isolasjon må du ha for å få U-verdi på 0,10?

Krav til U-verdi gjelder gjennomsnittet for en bygningsdel. Hvilken takløsning du velger, har mye å si for hvor tykk isolasjon du trenger.

Figuren viser et eksempel for isolasjonen med varmeledningstall på 0,037 W/mK. Da må sperretak med 48 mm tykke gjennomgående taksperrer ha minst 420 mm isolasjon for å klare U-verdi på 0,10 W/m²K. ( Det er 100 mm mer enn for å klare U-verdi på 0,13 W/m²K).

For et kompakt tak holder det med 360 mm for å klare U-verdi på 0,10.
Velger du isolasjon med bedre lambdaverdi (0,03), kan et sperretak klare seg med ca 3 cm tynnere isolasjon.

Praktiske tips for å tette luftede tak

Det er enklest å oppnå god lufttetthet når sperresjiktene i luftede tak kan føres mest mulig kontinuerlig, med så få skjøter, prang og overganger som mulig. I kompliserte tak er det spesielt utfordrende og arbeidskrevende å få innvendig dampsperre tett.

Takløsninger det er relativt enkelt å få tette:

 • sperretak med all isolasjonen i skråtaket
 • tak med W-takstol og all isolasjonen i horisontalplanet

Takløsninger det er vanskelig å få lufttette:

 • tak med A-takstol og oppholdsrom på loftet
 • tak sammensatt av mange takflater

Erfaringer blant andre Mesterhus har gjort, viser likevel at det er mulig å klare lekkasjekrav på 0,6 også med A-takstol og ark. Spesielt for kompliserte tak er det viktig med god og nøyaktig håndverksmessig utførelse.

Løsninger for sperretak

Trekk dampsperren kontinuerlig på undersiden av taket fra møne til raft, og uten tverrskjøter. Skal bygget ha knevegger, setter du dem opp etter at dampsperren er montert.

Skjøter må ha omlegg som klemmes sammenhengende mot undersiden av sperrene. Hvis omleggene klemmes med himlingsplater, må platene spikres langs sperrene med maks 150 mm spikeravstand. Det å klemme skjøter med trepanel eller plater med skjult spikring i fals er ikke bra nok.

Løsning for sperretak. Kilde: Sintef Byggforsk DS. Fra Byggforskserien Byggdetaljer 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre.

Løsninger for dampåpne undertak

Med dampåpne undertak kan du oppnå god lufttetthet, hvis

 • undertaket monteres kontinuerlig rundt takkantene, og avsluttes med lufttett, klemt omleggsskjøt til vindsperren i veggene, eller
 • du bruker løse takutstikk. Da skal takstolen/sperrene bare ut gå til ytterkanten av veggisolasjonen. Raftekassen ordnes med løse, prefabrikkerte takutstikk. De monteres etter at undertaket er montert.

Inntrukket dampsperre i himling

Sintef Byggforsk anbefaler på det sterkeste å bruke inntrukket dampsperre i himling. Det skyldes at overtrykket blir stort oppunder taket, og det gir stor risiko for fuktgjennomgang hvis dampsperren er utett.

Ventilasjonsanlegg på varm side

Sintef Byggforsk fraråder sterkt å montere ventilasjonsanlegg og kanaler på kald side av isolasjonen. Det kan gi kondens i kanaler og anlegg, og større varmetap og kaldere tilluft enn hvis anlegget monteres på varm side av isolasjonen. Selv med godt isolerte kanaler i småhus kan tilluften bli avkjølt flere grader før den kommer ned i oppholdsrom vinterstid. Vifter og varmegjenvinner må også monteres på innsiden av isolasjonen for å sikre minst mulig varmetap, god fuktsikkerhet og liten risiko for rim i gjenvinneren på spesielt kalde dager.

Les også:

 

SINTEF Byggforsk, Byggforskserien:

525.002 Takformer, taktyper og oppbygning

525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre

525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

573.121 Materialer til luft- og damptetting

471.013 U-verdier. Tak

 

 

 

Kursmateriell til kurs i prosjektering av passivhus

Lavenergiprogrammet ble lagt ned 31.12.2017 og er nå en del av Direktoratet for byggkvalitet.

Artikler som er utarbeidet som kursmateriell til kurset “Prosjektering av energieffektive bygg” vil flyttes til Teknas fagblogg for bygg og anlegg i løpet av 2018.

Vær derfor oppmerksom på at denne artikkelen ikke vil bli oppdatert og kan inneholde utdaterte opplysninger.

 


Oppdatert 16.02.2018 15:50

Ingen oppbevaringsplass


 • Kalde loftsrom egner seg ikke som oppbevaringsplass. Inspeksjonsluker må være lufttette, med tettelister, fire lukkepunkter, to hengsler og espagnolett lukking. Innmontering og tetting må utføres med stor nøyaktighet, og på tilsvarende måte som dører eller vinduer.