Løsninger for gulv på grunn

Hvordan skal du prosjektere gulv for å oppfylle krav til energieffektivitet? Opp mot 350 mm isolasjon og effektiv tetting mot yttervegg er viktige stikkord.


Ringmurselement med 150 mm utenpåliggende isolasjon og puss eller pålimt sokkelplate, og telesikring med markisolasjon utenfor ringmuren. Denne løsningen er vist med radonmembran under påstøpen. Før membranen på toppen av ringmuren. ILLUSTRASJON: Sintef Byggforsk DS.

For trehus er gulv på grunn den vanligste løsningen, ofte med plate på mark med betongstøp, underliggende fuktsperre/radonmembran og isolasjon på drenert grunn.

I praksis betyr forskriftskravene isolasjonstykkelser fra snaut 250 mm opp til 350- 400 mm – avhengig av isolasjonens varmeledningsevne og gulvets geometri. Det er enkelt å forbedre isolasjonsevnen for gulv mot grunn uten at det gir store konsekvenser for økonomi, byggets utseende eller tomteutnyttelse/boareal.

Gulv på telefarlig grunn må ha markisolasjon for å hindre at telefronten trenger inn under fundamentene. Tykkelse og bredde avhenger av forhold som stedets frostmengde, gulvisolasjon og grunnforhold.

God detaljutforming er viktig for å unngå kuldebroer.

Tett tilslutning mot yttervegg

Figuren under viser løsning for tilslutning mellom yttervegg, ringmur og gulv på grunn. Skal du bruke prefabrikkerte ringmurselementer, må du ha en godt avrettet grunn eller utstøpt såle før montering. Du må sørge for effektiv lufttetting mellom toppen av sokkelen, radonmembranen og bunnsvilla. Velg et tetteprodukt som tetter godt nok mot ujevnheter i underlaget. Dampsperren på veggen må du klemme med lekt som skrus for å sikre god tetting.

Byggdetalj av ringmurselement mot grunn,
Prinsippløsning for tilslutning mellom yttervegg, ringmur og gulv på grunn. Denne løsningen gir kuldebroverdi på 0,06 W/(mK). Her er randonmembran lagt oppå påstøp. ILLUSTRASJON: Sintef Byggforsk DS.

Radonsikring

Med god lufttetthet sikrer vi også at radonholdig gass ikke trenger inn i bygget gjennom utettheter i gulv og vegger mot terreng.

  • Radonsperre, luftsperre og fuktsperre bør være samme sjikt. Bruk gulvløsninger som gjør det enkelt å legge membranen, med så få bretter og vanskelige detaljer som mulig.
  • Tett svært godt i alle gjennomføringer og ved tilslutninger. Bruk mansjetter dokumentert for den aktuelle membranene.
  • Legger du radonmembran oppå påstøp, må den beskyttes godt i byggeperioden.
Radonsikring. ILLUSTRASJON: Sintef Byggforsk DS.

Oppdatert 22.12.2016 10:07