Mekanisk avtrekksventilasjon

Vifter sørger for nok luftveksling i boliger med avtrekksventilasjon, uavhengig av vær og vind. Men passiv varmegjenvinning er ikke mulig, og trekkproblemer er en utfordring.


Horisontalt, grønnmalt panel med to ventilkapper under to vinduer.
I boliger med avtrekksventilasjon trekkes frisk luft trekkes rett inn i rom gjennom ventiler i veggene. Foto: Hilde Kari Nylund.

Avtrekksventilasjon kom som erstatning for naturlig ventilasjon, og var den vanligste løsningen for nye boliger – spesielt boligblokker – fram til 2007. Prinsippet for mekanisk avtrekksventilasjon er å tilføre frisk luft gjennom ventiler og utettheter i klimaskallet, og trekke brukt luft ut med vifter.

Skaper undertrykk

Den friske lufta sendes inn i oppholdsrom og soverom, mens avtrekkslufta går ut gjennom kjøkken og våtrom. Spalter under dører eller overluftsventiler sørger for å flytte luft mellom rommene. Avtrekksventilasjon gir undertrykk i bygget, og derfor trenger ikke avkastkanalene føres over tak som for naturlig ventilasjon.

Avtrekksventilasjon er krevende for energiregnskapet

De to viktigste utfordringene med avtrekksventilasjon er kald trekk fra luftinntak i yttervegger, og høyt varmetap fra ventilasjon siden passiv varmegjenvinning ikke er mulig. Et alternativ for å redusere varmetapet og oppfylle energikravene, er aktiv varmegjenvinning med avtrekksvarmepumpe. Den kan forsyne boligen med varme til romoppvarming og varmt tappevann.

Riktig tilluftsventil er viktig for å minske trekkproblemer

Kald trekk ved luftinntak i yttervegg er fortsatt en utfordring med standard tilluftsventiler, en løsning som er vanlig i Sverige. Det er mulig å minske trekkproblemene ved å velge alternative ventiler – for eksempel finnes det ventiler som er integrert i radiator slik at frisklufta forvarmes. Blant andre har Selvaag brukt dette i flere prosjekter med avtrekksvarmepumpe de siste årene. (Prosjektert med forrige versjon av TEK, det vil si før 1 januar 2017). Enova gir støtte til avtrekksvarmepumpe, også i nye boliger.

Fordeler med avtrekksventilasjon

 • Gir bedre kontroll på luftmengder enn naturlig ventilasjon
 • Trenger færre kanaler enn balansert ventilasjon
 • Kan kobles til avtrekksvarmepumpe

Ulemper med avtrekksventilasjon

 • Trekkproblemer ved luftinntak
 • Passiv varmegjenvinning er ikke mulig
 • Utelufta kan ikke filtreres
 • Har vifte som krever plass, og atkomst for vedlikehold
 • Støy fra vifte
 • Trenger strøm
 • Støy fra omgivelser

Oppdatert 24.11.2017 10:39

Krav til ventilasjon i boliger (Byggteknisk forskrift)


 • § 13-2 (1) Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m³ per time per m² gulvareal når boenheten er bebodd.
 • § 13-2 (2) Soverom skal tilføres minimum 26 m³ friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.
 • §13-2 (3) Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 0,7 m³ friskluft per time per m² gulvareal.
 • §13-2 (4) Kjøkken, toalett og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.