Seks nøkkelspørsmål om effektiv ventilasjon i næringsbygg

To krav er sentrale når du skal prosjektere ventilasjon i moderne næringsbygg: Krav til SFP-faktor og krav til energiramme, som i praksis betyr behovsstyrt ventilasjon.


Bilde av CO2-sensro i et klasserom
Dette er en CO2-sensor i et klasserom. Du må vurdere om du skal regulere systemet etter beregnet behov eller målt behov.
Foto: Hilde Kari Nylund

Kravet til SFP-faktor krever kontroll på trykkfall i anlegget. Utforming av selve kanalsystemet, lufthastigheter og komponenter er viktig for å realisere lave trykkfall.

Behovsstyrt ventilasjon kan variere luftmengder ut fra antatt behov eller målt behov på romnivå. Begge deler kalles behovsstyrt ventilasjon, henholdsvis VAV og DCV (Variable Air Volume, Demand Controlled Ventilation).

Men bruker du bevegelsesdetektor for å variere luftmengder til et møterom med plass til 20 personer, kan du neppe kalle det god behovsstyring. Derfor er det viktig å tenke gjennom behovene i hvert enkelt prosjekt.

Her er seks spørsmål du må svare på for å prosjektere effektiv ventilasjon i næringsbygg:

1. Har du kontroll på SFP-faktoren?

For å klare kravet til maksimal SFP-faktor, må du ha kontroll på trykkfall i anlegget. Det handler særlig om å være påpasselig med detaljer. Les mer om dette.

2. Har du valgt behovsstyring som passer prosjektet ditt?

Ventilasjonsluftmengder til et rom kan varieres ut fra antatt behov eller ut fra målt behov. Hvilken styring du velger, påvirker både energisparing og kontroll på inneklima. Les mer om dette.

3. Hvordan skal anlegget regulere?

Anlegg med unødvendig struping og upresis styring kan sløse mye energi. Tradisjonelle trykkstyrte anlegg er spesielt utsatt. Les mer om dette.

4. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

Som prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Ellers risikerer du upresis regulering, unødvendig støy og spjeld som stenger. Les mer om dette

5. Har du valg riktige komponenter og plassert dem optimalt?

Type behovsstyring og type anlegg avgjør hvilke spjeld, vifter og sensorer du skal velge. Komponentene må plasseres optimalt for å fungere som tiltenkt. Les mer om dette.

6. Har du levert en god funksjonsbeskrivelse og et godt systemskjema?

Behovsstyrte ventilasjonsanlegg bør overleveres med funksjonsbeskrivelse og systemskjema som viser prinsippene for automatikk. Les mer om dette.


Oppdatert 25.02.2016 22:20