Slik analyserer du resultatene fra en energiberegning

Energiberegninger gir deg svar på om bygget møter kravene i passivhusstandarden og hvilket energimerke bygget får.


Resultater fra en Simien-beregning gjør det enkelt å se om bygget oppfyller kravet i passivhusstandarden. I Simien kan du også evaluere bygget mot kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

Skjermbilde fra SIMIEN
Skjermbilde fra SIMIEN: Verdier som er innenfor kravene blir markert med grønn farge i SIMIEN.
Skjermbilde fra SIMIEN
Skjermbilde fra SIMIEN. Røde verdier betyr at du ikke oppfyller kravene. Du må derfor endre design og beregne på nytt.

Årssimuleringer av energibehov og varmetap

Årssimuleringer av energibehov gir deg årlig energibudsjett, månedlig energibehov og varmetapsbudsjett.

 

Skjermbilde fra SIMIEN: Årssimulering av byggets energibehov
SIMIEN årssimulering varmetap
Skjermbilde fra SIMIEN: Årssimulering av byggets varmetapsbudsjett (varmetapstall)

Energimerke fra SIMIEN

Energimerking er obligatorisk for alle nye bygninger, og ved salg eller utleie av boliger og yrkesbygg. Energiberegning i Simien gir deg energimerke for bygget ditt.

Energimerket består av:

  • En bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen er
  • En farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er

Energikarakteren beregnes ut fra levert energi, mens oppvarmingskarakteren (fargen på bokstaven) beregnes ut fra andel uønskede energikilder (elektrisitet og fossile brensler).

Merk at passivhus ikke automatisk får energikarakter A. Energimerket beregnes ut fra levert energi, mens passivhus er basert på netto energibehov.

Energikarakteren beregnes i samsvar med beregningsmetodene i NS 3031. Det er ikke mulig å oppnå beste karakter uten at det er gjennomført tetthetskontroll av boligen.

Energimerke i SIMIEN

Oppdatert 21.12.2015 09:48