Typiske kuldebroverdier

Når må du beregne normalisert kuldebroverdi? For standardkonstruksjoner kan du bruke kuldebroverdier fra Sintef Byggforsk sitt Kuldebroatlas.


illustrasjon vanlige kuldebroer i bygg
Vanligvis nøyer vi oss med å beregne de kuldebroene som gir store utslag på totalt varmetap. Illustrasjon: Lavenergiprogrammet

En bygnings normaliserte kuldebroverdi er summen av varmetap fra alle kuldebroene delt på oppvarmet del av bruksarealet.

Les også:

Kuldebroer og kuldebroberegninger

 

Kuldebroverdien inngår i beregning av netto energibehov når du bruker energirammemetoden.

For standardkonstruksjoner kan du ta utgangspunkt i kuldebroverdier fra Sintef Byggforsk.

 

Her finner du SINTEF Byggforsk kuldebroatlas

Hvis du ikke kan bruke Kuldebroatlaset, kan du fortsatt slippe å beregne normalisert kuldebroverdi. Du kan bruke standardverdier fra NS 3031: 2014, hvor tabell A.4 oppgir følgende normaliserte kuldebroverdier for bygning med bæresystem i:

  • tre:     0,05 (W/m²K)
  • betong, mur eller stål og 10 cm kuldebrobryter i fasadene: 0,09 (W/m²K)
  • betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene: 0,12 (W/m²K)

For å bruke 10 cm kuldebrobryter, trenger du normalt en yttervegg med 25 cm isolasjon. Vegger med 20 cm isolasjon bruker som regel 5 cm kuldebrobryter.

Her finner du Sintef Kuldebroatlas.

Kursmateriell for kurs i prosjektering av energieffektive bygg

Lavenergiprogrammet ble lagt ned 31.12.2017 og er nå en del av Direktoratet for byggkvalitet.

Artikler som er utarbeidet som kursmateriell til kurset “Prosjektering av energieffektive bygg” vil flyttes til Teknas fagblogg for bygg og anlegg i løpet av 2018.

Vær derfor oppmerksom på at denne artikkelen ikke vil bli oppdatert og kan inneholde utdaterte opplysninger.

 


Oppdatert 16.02.2018 16:23