Typiske kuldebroverdier

Når må du beregne normalisert kuldebroverdi? For standardkonstruksjoner kan du bruke kuldebroverdier fra Sintef Byggforsk sitt Kuldebroatlas.


illustrasjon vanlige kuldebroer i bygg
Vanligvis nøyer vi oss med å beregne de kuldebroene som gir store utslag på totalt varmetap.

En bygnings normaliserte kuldebroverdi er summen av varmetap fra alle kuldebroene delt på oppvarmet del av bruksarealet. (Les mer om kuldebroer og kuldebroberegninger).

Kuldebroverdien inngår i beregning av netto energibehov når du bruker energirammemetoden.

For standardkonstruksjoner kan du ta utgangspunkt i kuldebroverdier fra Sintef Byggforsk. Gjennom et samarbeid mellom Enova og Sintef Byggforsk har du gratis tilgang på en rekke kuldebroverdier i Kuldebroatlaset – ut 2016.
Hvis du ikke kan bruke Kuldebroatlaset, kan du fortsatt slippe å beregne normalisert kuldebroverdi. Du kan bruke standardverdier fra NS 3031: 2014, hvor tabell A.4 oppgir følgende normaliserte kuldebroverdier for bygning med bæresystem i:

  • tre:     0,05 (W/m²K)
  • betong, mur eller stål og 10 cm kuldebrobryter i fasadene: 0,09 (W/m²K)
  • betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene: 0,12 (W/m²K)

For å bruke 10 cm kuldebrobryter, trenger du normalt en yttervegg med 25 cm isolasjon. Vegger med 20 cm isolasjon bruker som regel 5 cm kuldebrobryter.

Her finner du Sintef Kuldebroatlas.


Oppdatert 22.12.2016 10:05