Varmepumper

Varmepumper som dekker både oppvarming og varmt tappevann kan være godt egnet i passivhus. Luft-til-luft-varmepumper oppfyller derimot ikke kravene.


Varmepumper kan deles inn i fire hovedsystemer, avhengig av hvor de henter varmen fra, og hvordan de avgir den:

  1. luft-til-luft-varmepumpe
  2. avtrekksvarmepumpe
  3. luft-til-vann-varmepumpe
  4. berg-/vann-/jord-til-vann‐varmepumpe

Passivhus har et lavt og veldig varierende behov for varme. Det er en utfordring for ordinære varmepumpeløsninger, som er tilpasset høyere varmebehov. Derfor er det viktig å velge og designe løsninger tilpasset det lave varmebehovet. Vi bør også vektlegge behovet for varmt tappevann, som ofte er den største  energiposten i passivhus.

Luft-til-luft-varmepumper

Luft-til-luft-varmepumper tar varme fra uteluften og avgir den direkte til inneluften. De er lite egnet for passivhus, siden de ikke oppfyller kravene til fornybar energi i passivhusstandarden NS 3700.

Dessuten avtar ytelsen ved lave temperaturer, og den er liten når temperaturen nærmer seg ‐20 °C. Det betyr at boliger med luft-til-luft-varmepumpe trenger en annen energikilde for å dekke oppvarmingsbehovet i de kaldeste periodene.

Luft-til-vann-varmepumper

Slike varmepumper tar varme fra uteluften og varmer opp varmtvann. Dette kan brukes både til varmt tappevann og romoppvarming. Som for luft-til-luft- varmepumper er ulempen at ytelsen reduseres ved lave utetemperaturer.

Men for steder med relativt milde vintre vil luft-til-vann-varmepumper fungere godt. Denne typen varmepumper er brukt som varmeforsyning i flere passivhusprosjekter. De krever vannbåren distribusjon som radiatorer, gulvvarme eller viftekonvektorer.

bergvarmepumpe
Bergvarmepumpe. Foto: Laila Borge/Naturvernforbundet

Berg-, jord- og vann-til-vann-varmepumper

Disse typene varmepumper tar varmen fra

  • berg (borehull),
  • grunnvann (borehull),
  • jord (kollektorsløyfer i jorda) eller
  • sjøvann eller elv

Varmepumpene kan levere varme både til tappevann og vannbåren romvarme. Alle disse løsningene krever betydelige investeringer i varmeopptakssystemet, det vil si kollektorrør, boring og lignende. Derfor er de også de mest kostbare varmepumpeløsningene, og kan være utfordrende å få til i passivhus.

Fordi temperatur på varmekilden er relativt stabil, kan varmefaktoren være relativt høy, det vil si 2,5–3,5. Den vil også være stabil over året.

Henvisninger:

Enova:

Enova gir tilskudd til en rekke energitiltak, deriblant:


Oppdatert 21.12.2015 10:05