6 resultater


Emneknaggen '10 TWh'

Aktuelt


Dette må du kunne om energibruk i bygg

Innen 2030 er målet å spare 10TWh energi i eksisterende bygninger. Har du kunnskapen som trengs for å delta? Sjekk hva du kan krysse av på lista over krav for ditt fag.

#10 TWh #kompetansekrav #kompetansemål

Dette må du kunne om energitiltak

Vil du ta en bit av markedet med å spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse mot 2030? En ny rapport oppsummerer hvilken kompetanse dette vil kreve av ulike yrkesgrupper.

#10 TWh #energitiltak #kompetansekrav

Nytt kuldeanlegg – stor effekt

– Det vi sparer mest energi på i Kiwi-butikkene, er å ha effektive kjøleanlegg og glassdører ved kjølediskene, forteller prosjektsjef Jan Eilif Johansen i Kiwi.

#10 TWh #dagligvarebutikk #kjøleanlegg #kuldeanlegg #SD-anlegg

Lønnsomt å overvåke energiforbruket

Enten man vil varme vann mer effektivt eller kjøre ventilasjonsanleggene mer fornuftig på et hotell, så handler god energieffektivisering til syvende og sist om tett oppfølging.

#10 TWh #energioppfølgingssystem #EOS #SD-anlegg

Hvordan kan vi spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse?

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #rapporter #Stortinget #studier

Skal finne de billigste terawattimene

Stortinget har bedt byggeiere om å spare hele 10 TWh, tilsvarende 20 Alta-kraftverk. Lavenergiprogrammet skal finne fram til de billigste tiltakene.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #Stortinget #studier