2 resultater


Emneknaggen 'arkitekter'

Aktuelt


Skuffende kunnskapsnivå om nye energikrav blant prosjekterende

Ingeniører og arkitekter mangler fortsatt grunnleggende kunnskaper om de nye energikravene i TEK 10 og om energieffektiv bygging. Begge gruppene svarer bare riktig på litt over halvparten av spørsmålene de ble stillt i Lavenergiprogrammets kunnskapsundersøkelse. Både ingeniører og arkitekter svarer dårligere enn tømrerne på samme de spørsmålene.

#arkitekter #kompetansekrav #kunnskapsundersøkelse #rådgivende ingeniør

Kurs & Aktiviteter


Kursdagene 2017: Prosjektering av energieffektive bygg

I dette kurset vil du få gjennomgang av de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar i år, med en overgangsperiode på 1 år. Vi ser nærmere på hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 10 og i standarden for passivhus

#arkitekter #energieffektive bygg #Prosjektering #rådgivende ingeniør