4 resultater


Emneknaggen 'betong'

Opplæring


Lavblokker murt av lettbetong 1945-1970

Mellom 1945 og 1970 ble mange småhus bygget med vegger av 25 cm tykke blokker i porebetong.

#betong #lavblokk #lettbetong #mur #murhus

Etasjeskiller av betong over kryprom eller kald kjeller

Du kan etterisolere etasjeskillere av betong på undersiden hvis du kommer til der. Etter at du har isolert vil temperaturen i kjelleren eller kryprommet være lavere enn før store deler av året. Du bør derfor også vurdere tiltak som senker luftfuktigheten.

#betong #Etasjeskiller #Etterisolering #murhus

Bygg av bærende betong 1985 – 1997

Bærende betongvegger med utfyllende bindingsverk og 10 til 20 cm isolasjon var vanlig fra 1985 – 1997.

#betong #betonghus

Slik kan du etterisolere flate tak av armert betong

Du kan velge å isolere både på oversiden og på undersiden av betongkonstruksjonen for flate tak.

#betong #Etterisolering #tak