1 resultat


Emneknaggen 'boliger'

Aktuelt


– Nye energiregler er ukompliserte

Ligg unna tiltaksmetoden, anbefaler Mesterhus - men synes for øvrig at de nye energireglene gir få praktiske konsekvenser. Boligpartner ser flere konsekvenser, mens Norgeshus venter et spekter av løsninger.

#boliger #nye energikrav #småhus #TEK 10 #TEK 17