6 resultater


Emneknaggen 'byggteknisk forskrift'

Opplæring


Fagtreff for håndverkere om nye energikrav

Høsten 2016 og våren 2017 arrangerte Lavenergiprogrammet 100 fagtreff for håndverkere over hele landet. Temaene var de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) og smart oppussing av småhus. Her kan du se foredragene på video, samt bla igjennom presentasjonene.

#byggteknisk forskrift #fagtreff #nye energikrav i TEK 10

Aktuelt


Rekordstor deltagelse på frokostmøte om nye energikrav

Fra 1.januar 2017 må alle nye byggesaker følge de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). De samme energikravene er foreslått videreført i TEK 17. Rekordmange arkitekter, rådgivere og entreprenører møtte opp da Lavenergiprogrammet arrangerte frokostmøter i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger og Tromsø. Her kan du se foredragene på video, laste ned foredragene og få tilgang til fagstoff.

#byggteknisk forskrift #energiforsyning #nye energikrav i TEK 10 #Tabs #TEK 10 #TEK 15 #TEK 17 #Varmeløsninger

Frokostmøter om nye energikrav i Stavanger, Drammen og Tromsø

Det er på tide å sette seg inn hva de nye energikravene byggteknisk forskrift innebærer. Våren 2017 arrangerer Lavenergiprogrammet frokostmøter for deg som er prosjekterende i Stavanger, Drammen og Tromsø. Meld deg på eller se opptak av frokostmøtet her.

#byggteknisk forskrift #nye energikrav #TEK 10 #TEK 17

Overgangsordningen for de nye energikravene forbi

Fra 1. januar 2017 gjelder de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Regjeringen har foreslått at de nye energikravene videreføres i TEK 17 som etter planen vil gjelde fra 1. juli i år.

#byggteknisk forskrift #nye energiregler #TEK 10 #TEK 17

TEK17 – ingen endring i energireglene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til TEK17 på høring. Departementet har ikke lagt opp til endringer i energikapitlet

#byggteknisk forskrift #nye energikrav i TEK 10 #TEK 10 #TEK 17

Kurs & Aktiviteter


FULLT! Nye energikrav – hva har de å si i praksis? Frokostmøte i Bergen

De nye energikravene i TEK 10 trådte i kraft 1. januar 2016. På Lavenergiprogrammets frokostmøte får du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem. Målgruppen for frokostmøtene er arkitekter, rådgivende ingeniører og prosjektledere hos byggherrer og entreprenører. Dette frokostmøtet er nå fulltegnet.

#byggteknisk forskrift #energikrav #nybygg #TEK 10 #TEK 15