4 resultater


Emneknaggen 'bygningsfysikk'

Aktuelt


Nytt elæringskurs: Energikravene i byggteknisk forskrift

Nå kan du lære deg energikravene i byggteknisk forskrift når og hvor du vil. E-læringskurset tar 30 minutter å gjennomføre og er laget for byggmestere, BAS/formenn, prosjekt- og anleggsledere i entreprenørfirmaer.

#bygningsfysikk #elæring #Kurs #nye energikrav i TEK 10

Kurs & Aktiviteter


Norsk bygningsfysikkdag 2016

Byggeteknikken endrer seg som følge av nye energikrav, samtidig som det kommer nye materialer og teknologier på markedet. Dette gir oss nye muligheter og utfordringer knyttet til bygningsfysikk. Årets bygningsfysikkdag vil ta for seg hvordan de som bor og jobber i bygg påvirker energibruken, innovative materialer, bygningsfysikk for svømmehaller, glassfasader og oppgradering av verneverdige bygg.

#bygningsfysikk

Seminar: Nye trender i utformingen av klimaskallet

NALs seminar "Klimaskallet, nye trender i utformingen" handler om forskjellige aspekter ved utforming av klimaskallet i nye og eksisterende bygg. Aktuell forskning samt gode tekniske- og arkitektoniske løsninger blir presentert på kurset. Du får kunnskap om materialer, de nye energiregler, innblikk i framtidige trender og prosjekteksempler.

#bygningsfysikk #bygningskropp #Energieffektivisering #klimaskallet

Norsk Bygningsfysikkdag 2015

Under Bygningsfysikkdagen 2015 vil du få høre erfaringer fra fuktsikker bygging og prosjektering i Sverige. På programmet står også fuktbufring i tre og energisparepotensialet i dette. Inger Andresen ved NTNU vil snakke om hva som kan bli konsekvensene av de nye energikravene i byggteknisk forskrift.

#bygningsfysikk #konferanse