1 resultat


Emneknaggen 'bygningskropp'

Kurs & Aktiviteter


Seminar: Nye trender i utformingen av klimaskallet

NALs seminar "Klimaskallet, nye trender i utformingen" handler om forskjellige aspekter ved utforming av klimaskallet i nye og eksisterende bygg. Aktuell forskning samt gode tekniske- og arkitektoniske løsninger blir presentert på kurset. Du får kunnskap om materialer, de nye energiregler, innblikk i framtidige trender og prosjekteksempler.

#bygningsfysikk #bygningskropp #Energieffektivisering #klimaskallet