1 resultat


Emneknaggen 'Det skal lønne seg å være god'

Aktuelt


Krev kompetanse i anbudene

Manglende krav i anbud bremser utviklingen av kompetanse på energieffektive løsninger hos entreprenørene. Omsorgsbygg har erfart at samspillkontrakter er et egnet verktøy for å stille slike krav.

#anbud #Det skal lønne seg å være god #kompetansekrav #Omsorgsbygg #Plusshus