14 resultater


Emneknaggen 'EBLE'

Aktuelt


Fornøyd med å bo i passivhus

Frykten for dårlig inneklima og fuktproblemer i passivhus er ubegrunnet, viser forskningsprosjektet EBLE. 74 nye boliger flere steder i landet har blitt undersøkt.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Frokostmøte 13. april: Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterte Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE. Tore Wigenstad i Skanska Teknikk presenterte muligheter for å gjøre energikilder og varmeløsninger i passivhus enklere og billigere.

#EBLE #Forskning #kostnader #Passivhus

Har det noe å si hvem som bor i et passivhus?

Hva har det å si for energiforbruket om en person bor i et passivhus eller et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift TEK 10?

#EBLE #Forskning #Passivhus

EBLE presentert under Passivhus Norden 2015

Under Passivhus Norden 2015-konferansen i København ble resultatene fra forskningsprosjektet EBLE presentert. Denne gangen var det målinger og undersøkelser fra Mesterhus' passivhus på Snåsa og Block Watnes passivhus i Sandnes som stod for tur.

#EBLE #Passivhus

Passivhus, plusshus, nullutslippsbygg…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.

#BREEAM #EBLE #Nullutslippshus #Passivhus #Plusshus #ZEB

Store variasjoner i energibruk

Forskningsprosjektet EBLE har evaluert flere passivhus og boliger bygget etter TEK10. Resultatene legges frem på Passivhus Norden 2015-konferansen i København i august.

#EBLE #Forskning #Passivhus #TEK10

Frokostmøte: Husholdningens energibruk – kart og terreng

Det er stor variasjon i hvor mye energi hver enkelt husholdning bruker. Hva har det å si for valg av løsninger og dimensjonering av energiforsyning i den enkelte bygning? Lavenergiprogrammet har invitert tre eksperter som deler sine erfaringer fra målt energibruk.

#EBLE

Trygge valg av varmeløsning

Robuste løsninger og leverandører som er forutsigbare over tid er viktig for valg av varmeløsning, ifølge deltakere i EBLE-prosjektet.

#EBLE #Passivhus

Passivhus ble årets boligprosjekt

Passivhusene til Fjogstad-Hus i Rossåsen på Figgjo, er kåret til årets beste forbilde av boligprodusentene. Første bolig ble overrakt huseierne i desember 2011 og det skal bygges i alt 9 eneboliger i passivhusutførelse på området.

#EBLE #Passivhus

Skal evaluere passivhus i Norge

Et nytt forskningsprosjekt som starter over nyttår skal bidra til å øke kunnskap om funksjonalitet og robusthet til boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå. Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører står bak prosjektet som har fått penger fra forskningsrådet til å gå i gang med en omfattende evaluering av passivhus i Norge.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Vil evaluere passivhus i Norge

Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører samt myndighetene har søkt forskningsrådet om midler til å evaluere passivhus i Norge. Målet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen om boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå gjennom en omfattende evaluering av pilotprosjekter.

#EBLE #Passivhus

Kurs & Aktiviteter


Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterer Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE.

#EBLE #Forskning #kostnader #Passivhus #pris

Fagtreff: Innemiljø i bygninger med lavt energibehov

Inneklima i passivhus er et tema som mange har ment mye og sterkt om. Det begynner nå å komme resultater fra flere forskningsprosjekter som har undersøkt inneklima i bygninger med lavt energibehov. På Norsk Innemiljorganisasjons fagtreff 16. februar får du høre resultater fra tre viktige forskningsprosjekter, med muligheter for refleksjon og diskusjon. Fagmøtet er åpent for alle!

#EBLE #inneklima #innemiljø

Frokostmøte: Passivhus – myter, forskning og fakta

Er det godt nok inneklima i passivhus? Og sparer vi egentlig så mye energi på å bygge passivhus sammenlignet med et vanlig hus? Dette og mer til skal forskningsprosjektet EBLE prøve å gi svar på. 19. november kan du høre Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk presentere de foreløpige resultatene.

#EBLE #Forskning #Passivhus