2 resultater


Emneknaggen 'elæring'

Aktuelt


Nytt elæringskurs: Energikravene i byggteknisk forskrift

Nå kan du lære deg energikravene i byggteknisk forskrift når og hvor du vil. E-læringskurset tar 30 minutter å gjennomføre og er laget for byggmestere, BAS/formenn, prosjekt- og anleggsledere i entreprenørfirmaer.

#bygningsfysikk #elæring #Kurs #nye energikrav i TEK 10

Håndverkerbedrifter satser lite på opplæring

Håndverkere i små og mellomstore bedrifter går sjelden på kurs. Men når de gjør det, er det ofte leverandørleddet som står for opplæringen. Det kommer frem i en målgruppeanalyse som ble gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Lavenergiprogrammet og DIBK.

#Byggenæringens nettskole #elæring #Energieffektivisering #Energirådgiver #målgruppeanalyse #nettkurs