3 resultater


Emneknaggen 'elentreprenører'

Aktuelt


Elektrikere må tenke mersalg

Montøren er firmaets beste selger når han er på plass ute hos kunden. Ha alltid kundens behov for framtida når arbeidet utføres.

#elektrikere #elektrisk anlegg #elentreprenører #elinstallatører #fagtreff #solceller #solstrøm #styringssystemer

Nye krav – nye muligheter

Elentreprenørene nå må komme seg ned av gjerdet og gripe mulighetene som de nye energikravene i de tekniske forskriftene gir.

#Elektrofag #elentreprenører #nye energikrav i TEK 10 #solceller #Solenergi #TEK 10 #TEK 15

Gårdeiere mer på hugget

Etter noen år «på gjerdet», er gårdeierne i ferd med å få øynene opp for mulighetene de har for å energieffektivisere sine gårder. Men byggebransjen må bli enda flinkere til å fortelle dem om mulighetene.

#elentreprenører #elinstallatører #NELFO