1 resultat


Emneknaggen 'enebolig'

Opplæring


Slik går du fram for å ettermontere balansert ventilasjon

Hva kan boligeier akseptere av synlige innkassinger og rør? Det er nøkkelspørsmålet når balansert ventilasjon skal inn i eksisterende boliger.

#enebolig #ettermontering av #Ettermontering av ventilasjon #inneklima