4 resultater


Emneknaggen 'Energibehov'

Aktuelt


Bygningers energiytelse – ny standard på høring

Standard Norge har utarbeidet et forslag til revidert utgave av NS 3031. Forslaget er nå på høring og Standard Norge ber om høringskommentarer som kan gjøre standarden enda bedre og mer brukervennlig.

#Energibehov #Energiytelse #Lavanergiprogrammet #Standard Norge

TEK15: Slik er forslaget

Lekkasjetall på 0,6, vinduer med U-verdi på 0,8 og høyere varmegjenvinning er med på å skjerpe energikravene med ca 26 % for boliger og ca 38 % for yrkesbygg. Samtidig åpner myndighetene for elektrisk oppvarming.

#Energibehov #Lover og regler #TEK15

Større energibruk enn forventet i EBLE-prosjektet

At folk ikke gjør som vi regner med, det er kanskje ingen stor nyhet, men hva betyr de store variasjonene i energibruk for dimensjoneringen av oppvarmingsløsninger i bygg? Det spørsmålet ble belyst da Lavenergiprogrammet arrangerte frokostmøtet "Husholdningenes energibruk - kart og terreng".

#Energibehov

Opplæring


Boliger og energieffektivisering

Hva er et energieffektivt hus? Her er en den første presentasjonen i en serie av seks. I denne presentasjonen får du oversikt over viktige begreper. Du kan også finne ut hvor energieffektivt hjemmet ditt er.

#Energibehov #Energibruk #Energieffektivisering