3 resultater


Emneknaggen 'energiberegninger'

Aktuelt


Ny teknisk spesifikasjon skal gi bedre energiberegninger

Standard Norge har oppgradert NS 3031, energiberegningsstandarden, men vil ikke skape forvirring ved å publisere den som en revisjon av Norsk Standard. I stedet er den kommet som en teknisk spesifikasjon.

#energiberegninger #NS 3031 #Passivhus

Nye energiregler krever oppdatert programvare

Både SIMIEN og TEK-sjekk er nå oppdatert i tråd med de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10).

#energiberegninger #nye energikrav i TEK 10 #TEK 15 #TEK 16

Kurs & Aktiviteter


Høringsmøte: forslag til ny NS 3031

Standard Norge har utarbeidet et forslag til revidert utgave av NS 3031. Forslaget er nå på høring og Standard Norge ber om høringskommentarer som kan gjøre standarden enda bedre og mer brukervennlig.

#energiberegninger #NS 3031