5 resultater


Emneknaggen 'Energibruk'

Aktuelt


Mindre teknikk, takk!

Tekniske anlegg har blitt for kompliserte og kostbare. Levetiden på de tekniske installasjonene blir stadig kortere. Nå ønsker byggeiere enklere teknikk.

#Energibruk #FutureBuilt #inneklima #Plusshus #Ventilasjon

Forsker flytter inn i nullutslippshus

I februar tar forsker Thomas Berker med seg familien sin og flytter inn i et nullutslippshus. I løpet av prosjektet skal 20 familier teste ut huset som har fått navnet ZEB-living lab. Målet er å finne ut hva som skjer når ulike mennesker bor i huset.

#Energibruk #Passivhus

Effekt – og energibehov til oppvarming og kjøling i bygg

På oppdrag fra Enova har COWI kartlagt forventet varme- og kjølebehov over årets 8760 timer for ulike bygg av ulik byggestandard lokalisert på forskjellige steder i landet.

#Energibruk

Kompetanseplan for prosjekterende

Lavenergiprogrammet, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) , Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund har laget en kompetanseplan for prosjekteringsfagene for 2011-2017. Temaet er energibruk i bygninger i et bærekraftig perspektiv. - For oss er det nå viktig at gode kurstilbud utvikles og at byggenæringen benytter seg av disse.

#Energibruk #Etterisolering #Passivhus

Opplæring


Boliger og energieffektivisering

Hva er et energieffektivt hus? Her er en den første presentasjonen i en serie av seks. I denne presentasjonen får du oversikt over viktige begreper. Du kan også finne ut hvor energieffektivt hjemmet ditt er.

#Energibehov #Energibruk #Energieffektivisering