6 resultater


Emneknaggen 'energieffektive bygg'

Aktuelt


Statsbudsjettet 2018: Lite nytt om energieffektivisering

Regjeringen foreslår ingen konkrete tiltak knyttet til målet om 10 TWh energieffektivisering, men øker overføringer til Enova. Direktoratet for byggkvalitet får midler til å videreføre Lavenergiprogrammets arbeid.

#energieffektive bygg #regelverk

Hvordan kan vi spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse?

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #rapporter #Stortinget #studier

Skal finne de billigste terawattimene

Stortinget har bedt byggeiere om å spare hele 10 TWh, tilsvarende 20 Alta-kraftverk. Lavenergiprogrammet skal finne fram til de billigste tiltakene.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #Stortinget #studier

Nytt krav til energiløsninger for bygg over 1000 m2

Nå må 60 % av netto varmebehov dekkes av energifleksible løsninger. Det begrenser muligheten til å oppfylle energikravene uten å ha noen form for vannbåren romvarme.

#energieffektive bygg #energiforsyning #nye energikrav #TEK 10 #TEK 15 #varme

– Bygg så enkelt som mulig

Arkitekt Werner Lang, en av Tysklands fremste forskere på lavenergibygg, advarer mot å fylle et bygg med komplisert teknologi. Han får støtte av arkitekt Harald Røstvik, som advarer mot teknologitunge "ingeniørjuletrær".

#energieffektive bygg #nullutslippsbygg #Passivhus #Plusshus

Kurs & Aktiviteter


Kursdagene 2017: Prosjektering av energieffektive bygg

I dette kurset vil du få gjennomgang av de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar i år, med en overgangsperiode på 1 år. Vi ser nærmere på hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 10 og i standarden for passivhus

#arkitekter #energieffektive bygg #Prosjektering #rådgivende ingeniør