40 resultater


Emneknaggen 'Energieffektivisering'

Opplæring


Pusse opp alt på én gang?

Ofte ønsker huseieren å pusse opp huset sitt litt og litt. Andre ganger kan det være hensiktsmessig å gjøre alt på én gang. Forskningsprosjektet SEOPP har sett på løsninger, metoder og verktøy for energioppgradering av småhus. To demohus i Oslo og Bergen er nå ferdig rehabilitert.

#Energieffektivisering #oppgradering #SEOPP

Lærerveiledning – introduksjon til energieffektivisering

Her finner du en kort lærerveiledning til undervisningsmateriellet "Introduksjon til energieffektivisering".

#Bygg og anleggsteknikk #Elektrofag #Energieffektivisering #Undervisning #vg1 #videregående skole

Boliger og energieffektivisering

Hva er et energieffektivt hus? Her er en den første presentasjonen i en serie av seks. I denne presentasjonen får du oversikt over viktige begreper. Du kan også finne ut hvor energieffektivt hjemmet ditt er.

#Energibehov #Energibruk #Energieffektivisering

Dette må du sjekke før du oppgraderer en bolig

Før du etterisolerer må du kartlegge hvordan eksisterende konstruksjon er bygd opp. Det er avgjørende for å kunne velge riktig etterisolasjonsløsning.

#Energieffektivisering #ENØK #oppgradering

Aktuelt


Fra 60-tallshus til plusshus

En liten Bærum-entreprenør blir ansvarlig utførende når en trekkfull sekstitallsbolig for første gang i Norge skal oppgraderes til et plusshus.

#Energieffektivisering #energilager #energilagring #oppgradering #Passivhus #Plusshus #Rehabilitering #solceller #varmepumpe

SEOPP! Her kommer gode råd om oppgradering av småhus

Et mer energieffektivt hus, høyere komfort, bedre planløsning og et mer moderne utseende. Det kan være resultatet dersom du følger rådene fra forskningsprosjektet SEOPP. Gode råd er ikke dyre - de får du helt gratis dersom du melder deg på seminar i Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø denne våren.

#bolig #Energieffektivisering #Etterisolering #isolasjon #oppgradering #oppussing #SEOPP #småhus

Håndverkerbedrifter satser lite på opplæring

Håndverkere i små og mellomstore bedrifter går sjelden på kurs. Men når de gjør det, er det ofte leverandørleddet som står for opplæringen. Det kommer frem i en målgruppeanalyse som ble gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Lavenergiprogrammet og DIBK.

#Byggenæringens nettskole #elæring #Energieffektivisering #Energirådgiver #målgruppeanalyse #nettkurs

Gir råd om energi til huseiere

Boligeiere kan få inntil 5000 kroner i støtte for å bruke en energirådgiver. En helhetlig plan for oppgradering av boligen kan hjelpe boligeieren å pusse opp smartere.

#Energieffektivisering #Energirådgiver #Enova #Enovatilskuddet #Kurs

Skal du energieffektivisere et bygg? La deg inspirere av disse gode eksemplene

Lavenergiprogrammet har plukket ut tre eksempler på god energieffektivisering av bygg fra danske, svenske og norske databaser. Eksemplene kan gi kunnskap og inspirasjon du trenger til ditt neste prosjekt.

#Energieffektivisering #oppgradering #Rehabilitering

Dårlig drenering ødelegger norske boliger

Store nedbørsmengder i høst avslørte at mange boliger er for dårlig drenert rundt grunnmuren. Fukt i kjelleren kan føre til sopp og råte og er dårlig nytt for dem som bruker kjellerstua som oppholdsrom.

#Energieffektivisering #Etterisolering #oppgradering #Yttervegg

Praktisk tilnærming til energieffektivisering

Høgskolen i Bergen samarbeider med Naturvernforbundet for å gi studentene sine økt kunnskap og kompetanse innen miljøvennlig energieffektivisering av bygg.

#Energieffektivisering #Plusshus #Undervisning

Slik bygger du en passivhusvegg

I et passivhus ønsker vi å bygge veggen slik at den slipper ut minst mulig varme. Jo mindre varme som slipper ut, jo mindre energi trenger vi å bruke på å varme opp huset. For å få til dette må en passivhusvegg være godt isolert og godt tettet, og den skal ha få eller ingen kuldebroer.

#Energieffektivisering #Isolering #Kuldebroer #Passivhus

Anbefaler bedre etterisolering

En fersk undersøkelse fra BNL viser at svært få etterisolerer mer enn 5 cm når de bytter kledning på huset. Undersøkelsen viser også at enda færre tar hensyn til endrede ventilasjonsbehov når de utfører byggtekniske tiltak.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Undersøkelse

Danskene vant prestisjetung konkurranse

Fem sterke team konkurrerte om å bygge Norges aller første plusshusbarnehage, men det var Christensen og Co arkitekter fra Danmark som fikk det ærefulle oppdraget.

#Energieffektivisering #Plusshus

Energieffektivisering på timeplanen

I samarbeid med NDLA og SINTEF Byggforsk inviterer Lavenergiprogrammet alle yrkesfaglærere til et spennende fagseminar på Scandic Hotel Gardermoen onsdag 27. mai.

#Energieffektivisering #Multikomfort #Passivhus

Plusshus på pensum

Høgskolen i Sør-Trøndelag satser stort på undervisning i plusshus. Nå blir skolen med i prosjektet ”Plusshus på pensum”.

#Energieffektivisering #Plusshus

Tre kjappe om energieffektivisering

Hvordan kan norske bedrifter heve sin kompetanse innen energieffektivisering? Og hva er det som skal til for å lykkes i markedet? Vi har snakket med fire fagpersoner om temaet.

#Energieffektivisering #Energikilder #Energiomlegging #Fornybar energi

Smart Elektro investerer en halv million på kompetanse

– Å gi de ansatte tilbud om kompetanseheving handler om å være en attraktiv arbeidsplass og se muligheter i markedet, sier daglig leder i Smart Elektro, Thor Bergli.

#Energieffektivisering #Håndverkere

Lanserer nytt undervisningsmateriell 27. mai

Lavenergiprogrammet har utviklet et nytt digitalt læremiddel om energieffektiv bygging. Materiellet blir lansert onsdag 27. mai på et fagseminar for yrkesfaglærere.

#Energieffektivisering #Undervisningsmateriell

Penger er ikke grunnen til at vi energieffektiviserer

Det er ikke økonomisk gevinst som gjør at vi etterisolerer eller skifter vinduer for å spare energi. Det viser en doktogradsavhandling SINTEF-forsker Åsne Lund Godbolt har skrevet.

#Energieffektivisering #Energisparing

Slik velger du oppvarmingsløsning

Skal du skifte gulv? Da kan det være lurt å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Her får du råd om hva du bør tenke på før du velger oppvarmingsløsning i huset ditt.

#Energieffektivisering #oppvarmingsløsning #Varmeløsninger

Oppgradering krever tverrfaglig samarbeid

Skal en huseier komme i mål med en større oppgradering av boligen sin, er han avhengig av bedrifter som samarbeider på tvers av fag. I forskningsprosjektet COHERENO leter de etter bedrifter som ønsker å finne oppskriften på et slikt samarbeid.

#Energieffektivisering #Nullenergibygg #oppgradering #Passivhus

Finansdepartementet: ENØK har ingen effekt

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at enøk-tiltak i boliger ikke fører til at folk bruker mindre energi. Men er det egentlig sånn?

#Energieffektivisering

Et plusshus å lære i

Multikomforthuset i Larvik kan levere energi til seg selv, til svømmebassenget, elbilen og til naboen. I tillegg skal det levere kunnskap om energieffektive og miljøvennlige løsninger.

#Energieffektivisering #Energipositiv #Multikomfort #Plusshus #solceller #solvarme

Bedrifter styrker energikompetansen med kurs fra Lavenergiprogrammet

Bedrifter som Byggmakker, Bygger´n, Mesterhus, Optimera og Flexit har benyttet seg av Lavenergiprogrammets kursmateriell til å gjøre de ansatte og kunder trygge i rollen som rådgivere innenfor energieffektivisering.

#Energieffektivisering #Energirådgiver #Kurs #Kursmateriell

Energisparing i gamle hus

Energieffektivisering kan medføre risiko for skader. Dette gjelder særlig bygninger fra før 1950. Desto viktigere er det at det finnes gode og presise anvisninger for gamle hus.

#Energieffektivisering #Etterisolering

Elever oppgraderer 60-tallshus til energiklasse A

60-tallshuset i Arendal lakk som en sil og hadde et stort energiforbruk før rehabiliteringen startet. Nå holder elever i byggteknikk på med å tette, isolere og kle huset på nytt for å oppnå TEK10 med energiklasse A.

#Energieffektivisering #oppgradering

Ambisøs oppgradering av enebolig i Grimstad

På Fevik i Grimstad skal en enebolig fra 1974 oppgraderes til passivstandard. De innvendige arbeidene starter i løpet av våren 2014. Etter hvert skal hoveddelen rehabiliteres, mens garasjen og et tilbygg skal rives og bygges opp på nytt.

#Energieffektivisering #oppgradering #Passivhus

Oppgradering av småhus til lavenerginivå

Kjenner du til gode eksempler på småhus som har blitt oppgradert til lavenerginivå? Da vil Tommy Kleiven i Sintef Byggforsk vite om dem.

#Energieffektivisering #oppgradering

Kurs i energieffektivisering av boliger

Enova og Lavenergiprogrammet har i år arrangert kurset "Energieffektivisering av boliger" for tømrere og byggmestre flere steder i landet. Nå er kursmateriellet tilgjengelig kostnadsfritt for aktører som ønsker å gjennomføre kurset selv.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Kurs #Ventilasjon

Fra trekkfullt 70-tallshus til passivhus

En utleiebolig fra 70-tallet på Moltemyr i Arendal skal rehabiliteres mot passivhus-standard og full universell utforming. BGM Arkitekter og studenter fra UiA prosjekterer, elever ved Sam Eyde videregående skole er utførende.

#Energieffektivisering

Det grønne gullet

Enovakonferansen 2012 har som ambisjon å bli den viktigste energikonferansen i Norge i 2012. Her møtes beslutningstagere innen politikk, næringsliv, organisasjonsliv, teknologiutvikling og innovasjon.

#Energieffektivisering #Passivhus

Riksantikvarens rapport møter motstand

Er det mulig å rehabilitere eldre bygg til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive bygg for framtiden? Temaet er spesielt aktuelt etter at Riksantikvaren la fram sin rapport for kort tid siden. Rapporten har møtt sterk faglig motstand.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Passivhus

Fredet bygg fikk energimerke B

Norges vassdrags og energidirektoratet har flyttet inn i rehabilitert kontorlokaler på Majorstuen i Oslo. Bygget har fått energimerke B etter rehabilteringen, til tross for at bygningens fasade er fredet både utvendig og innvendig.

#Energieffektivisering #Etterisolering

Dansk vitensenter for energieffektivisering

I Danmark har de valgt å rette innsatsen mot det utførende leddet i byggenæringen for å få ned energiforbruket i eksisterene bygningsmasse. Dansk Videncenter for energibesparelser i bygninger har laget både veiledere og kurs for rehabilitering av småhus.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Passivhus

Kurs & Aktiviteter


Seminar: Nye trender i utformingen av klimaskallet

NALs seminar "Klimaskallet, nye trender i utformingen" handler om forskjellige aspekter ved utforming av klimaskallet i nye og eksisterende bygg. Aktuell forskning samt gode tekniske- og arkitektoniske løsninger blir presentert på kurset. Du får kunnskap om materialer, de nye energiregler, innblikk i framtidige trender og prosjekteksempler.

#bygningsfysikk #bygningskropp #Energieffektivisering #klimaskallet

Konferanse: energieffektivitet i den tyske og danske byggebransjen

I samarbeid med Danske-Tysk Handelskammer arrangerer InnoBYG en konferanse om energieffektivitet i den tyske og danske byggebransjen. Hør om statusen i de to markedene og tanker om framtiden. Finn ut om likheter og forskjeller mellom de landene. Hvem tror du leder an? Danmark eller Tyskland ? Arrangementet er gratis.

#Danmark #Energieffektivisering #Tyskland

Kurs i energieffektivisering av boliger i Trondheim

Bolig enøk AS inviterer til kurs i energieffektivisering av boliger. Med bestått avsluttende prøve og hjemmeoppgave, kan kursdeltakere for oppføring i Enova energirådgiverregister. Påmeldingsfrist: 28. september 2016

#bolig #Energieffektivisering

Kurs i energieffektivisering av boliger i Sarpsborg

Bolig enøk AS inviterer til kurs i energieffektivisering av boliger. Med bestått avsluttende prøve og hjemmeoppgave, kan kursdeltakere for oppføring i Enova energirådgiverregister. Påmeldingsfrist: 28. september 2016

#bolig #Energieffektivisering

Total Concept: energieffektivisering av yrkesbygg

Total concept er en metode for å vurdere om energieffektivisering av et yrkesbygg vil være lønnsomt. Metoden hjelper deg å visualisere alle tiltakene og om disse samlet sett gir avkastning på investert kapital. Metoden består av verktøyet TotalTool, skjemaer og kontrollprosedyrer. Kursholder er Mads Mysen fra Sintef Byggforsk

#Energieffektivisering #oppgradering #yrkesbygg