2 resultater


Emneknaggen 'Energikilder'

Kurs & Aktiviteter


Varmepumpekonferansen

8. og 9. mars arrangeres Varmepumpekonferansen 2016. På programmet står blant annet: * Varmepumpers betydning i europeisk og norsk klimapolitikk *Hvordan Sverige skiftet ut oljefyring i boliger med varmepumper* Varmepumper i det grønne skiftet * Politikerdebatt om nye energikrav og energieffektivisering i bygg Utfasing av fossil fyringsolje innen 2020 Prognosesenterets analyse av året som gikk og varmepumpemarkedet mot 2020

#energiforsyning #Energikilder #varmepumpe

Aktuelt


Tre kjappe om energieffektivisering

Hvordan kan norske bedrifter heve sin kompetanse innen energieffektivisering? Og hva er det som skal til for å lykkes i markedet? Vi har snakket med fire fagpersoner om temaet.

#Energieffektivisering #Energikilder #Energiomlegging #Fornybar energi