1 resultat


Emneknaggen 'Energiomlegging'

Aktuelt


Tre kjappe om energieffektivisering

Hvordan kan norske bedrifter heve sin kompetanse innen energieffektivisering? Og hva er det som skal til for å lykkes i markedet? Vi har snakket med fire fagpersoner om temaet.

#Energieffektivisering #Energikilder #Energiomlegging #Fornybar energi