1 resultat


Emneknaggen 'energisystemer'

Kurs & Aktiviteter


Energiseminaret på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

"Energikappløpet - med framtiden som mål" er tema for årets energiseminar ved NMBU på Ås. Hva ligger best an til å bli framtidens energisystemer, internasjonalt og nasjonalt? Hvordan vil verdens energisituasjon være og hvordan vil den påvirke deg? Foredrag ved MDGs leder Rasmus Hansson, Sephr Mousavizadeh fra internasjonale Plantagon og Bushra Butt fra Norwea.

#energiforsyning #energisystemer #Utdanning