3 resultater


Emneknaggen 'ENØKfradrag'

Aktuelt


Dette sier statsbudsjettet for 2016 om energieffektivisering

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å supplere Enovas tilskuddsordning med en skattefradragsordning. Lavenergiprogrammet får samme beløp som tidligere, mens Statsbygg får en bevilgning på 10 millioner kroner til å fase ut oljefyr som grunnlast.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag #statsbudsjettet

Hva sier statsbudsjettet for 2015 om skattefradrag for Enøk-tiltak?

Regjeringen lovet å legge fram en ordning med skattefradrag for enøk-tiltak i husholdningene i statsbudsjettet for 2015. I første omgang er det Enovas eksisterende støtteordninger til private husholdninger som skal legges om og utvides.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag

ENØK-fradrag må stille krav til håndverkeren

Skal huseieren få skattefradrag for å gjøre enøk-tiltak i hjemmet sitt, må myndighetene stille krav til at håndverkeren som gjør jobben har tilstrekkelig kunnskap om energieffektivisering.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag