6 resultater


Emneknaggen 'Enovatilskuddet'

Kurs & Aktiviteter


Enovakonferansen 2017

Enovakonferansen Det Grønne Gullet er næringslivets viktigste møteplass for nye energi- og klimaløsninger. 31. januar til 1. februar 2017 er det duket for ny konferanse i Trondheim.

#Enova #Enovakonferansen #Enovatilskuddet

Aktuelt


Lettere å få støtte til energioppgradering av boligen

Det er blitt enklere å få støtte fra Enova til å oppgradere boligen. Dét er det mange som ikke har fått med seg.

#Enova #Enovatilskuddet #oppgradering #støtteordninger

Gir råd om energi til huseiere

Boligeiere kan få inntil 5000 kroner i støtte for å bruke en energirådgiver. En helhetlig plan for oppgradering av boligen kan hjelpe boligeieren å pusse opp smartere.

#Energieffektivisering #Energirådgiver #Enova #Enovatilskuddet #Kurs

Dette sier statsbudsjettet for 2016 om energieffektivisering

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å supplere Enovas tilskuddsordning med en skattefradragsordning. Lavenergiprogrammet får samme beløp som tidligere, mens Statsbygg får en bevilgning på 10 millioner kroner til å fase ut oljefyr som grunnlast.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag #statsbudsjettet

Hva sier statsbudsjettet for 2015 om skattefradrag for Enøk-tiltak?

Regjeringen lovet å legge fram en ordning med skattefradrag for enøk-tiltak i husholdningene i statsbudsjettet for 2015. I første omgang er det Enovas eksisterende støtteordninger til private husholdninger som skal legges om og utvides.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag

ENØK-fradrag må stille krav til håndverkeren

Skal huseieren få skattefradrag for å gjøre enøk-tiltak i hjemmet sitt, må myndighetene stille krav til at håndverkeren som gjør jobben har tilstrekkelig kunnskap om energieffektivisering.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag