3 resultater


Emneknaggen 'Etasjeskiller'

Opplæring


Etasjeskiller av betong over kryprom eller kald kjeller

Du kan etterisolere etasjeskillere av betong på undersiden hvis du kommer til der. Etter at du har isolert vil temperaturen i kjelleren eller kryprommet være lavere enn før store deler av året. Du bør derfor også vurdere tiltak som senker luftfuktigheten.

#betong #Etasjeskiller #Etterisolering #murhus

Slik kan du etterisolere etasjeskillere ned mot kjeller

Etasjeskillere kan du isolere fra oversiden eller fra undersiden.

#Etasjeskiller #Etterisolering

Slik kan du etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft

Å etterisolere trebjelkelag på oversiden er det billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringstiltaket du kan velge. Du kan etterisolere trebjelkelag på oversiden eller i selve bjelkelaget ved å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbloftsfyll.

#blåseisolering #Etasjeskiller #Etterisolering #isolasjon i trebjelkelaget #stubbloftsleire