59 resultater


Emneknaggen 'Etterisolering'

Opplæring


Romventilasjon

Løsninger med et sentralt aggregat og kanalnett for tilluft og avtrekk er den vanligste metoden for balansert ventilasjon i boliger. Det finnes også konsepter for balansert ventilasjon på romnivå.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #Etterisolering #Ettermontering av ventilasjon #inneklima #Ventilasjon

Celluloseisolasjon

Celluloseisolasjon er laget av avispapir som er malt opp og tilsatt mineralske salter som borsyre for å forbedre brannegenskapene. Denne isolasjonstypen egner seg godt til blåseisolering - særlig i små hulrom, kriker og kroker.

#celluloseisolasjon #Dampbrems #Dampsperre #Etterisolering #isolasjon #isolasjonsmaterialer

Valg av oppvarmingsløsning ved rehabilitering

Skal du legge nytt gulv? Da kan det være lurt å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Her får du råd om hva du bør tenke på før du velger oppvarmingsløsning i huset ditt.

#Etterisolering #oppvarming #Rehabilitering #varmeløsning

Bærende betong med utfyllende bindingsverk 1970-1985

Fra slutten av 60-tallet ble det vanlig med lette, ikke bærende vegger av utfyllende bindingsverk i deler av fasaden på betongbygg.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Trehus med lett bindingsverk isolert 15 cm 1985-1987

Vegger av bindingsverk ble bygget opp som tidligere, men med 15 cm isolasjon i stedet for 10 cm.

#bindingsverk #Etterisolering #tre #trehus

Betongbygg isolert med kork eller treullsement 1910-1945

Yttervegger av 15 – 20 cm armert betong med innvendig isolasjon var vanlig i perioden 1910-1945.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murbygg #murhus

Murbygg 1910-1945

Murbygg med yttervegger av teglstein ble bygget fram til ca 1930, og de var uisolerte med kompaktmur eller hulmur.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Betongbygg isolert med porebetong 1945-1970

Fra midten av 50-tallet ble det vanlig å isolere betongvegger med ca 10 cm porebetong, både utvendig og innvendig.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Etasjeskiller av betong over kryprom eller kald kjeller

Du kan etterisolere etasjeskillere av betong på undersiden hvis du kommer til der. Etter at du har isolert vil temperaturen i kjelleren eller kryprommet være lavere enn før store deler av året. Du bør derfor også vurdere tiltak som senker luftfuktigheten.

#betong #Etasjeskiller #Etterisolering #murhus

Elementbygg av sandwichelementer 1970 – 1985

Elementbygg med skillevegger av prefabrikkerte sandwichelementer i betong og skumplast var vanlig i perioden 1970 – 1985.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Slik unngår du fukt i konstruksjonen når du skal etterisolere

Når du etterisolerer endrer du samtidig hvordan varme og fukt vandrer gjennom konstruksjonen. Her får du råd om hvordan du kan unngå fukt i konstruksjonen når du skal oppgradere en bolig.

#Etterisolering #fukt

Skifte vindu i trevegg: Utvendig etterisolering

Når du etterisolerer utvendig, anbefaler vi å flytte vinduet med ut i vegglivet. Enten du flytter vinduet eller skifter til nytt, må det plasseres riktig og det må tettes godt rundt.

#Etterisolering #Vindu

Beholde vindu i trevegg: Utvendig etterisolering

Hvis du vil beholde vinduer når du etterisolerer utvendig, må du sikre at de har spor for beslag i underkant av bunnkarm. Dessuten bør vinduene vare i minst ti år til.

#Etterisolering #Vindu

Beholde eller skifte vindu i trevegg: Innvendig etterisolering

Når du etterisolerer innvendig, plasserer du som regel vinduet på samme sted enten du beholder det eller skifter vindu.

#Etterisolering #Vindu

Skifte vindu i murvegg når du etterisolerer utvendig med puss-system

Denne løsningen er krevende, og du bør være varsom med å velge den i områder med mye slagregn.

#Etterisolering #Vin

Skifte vindu i mur- eller betongveggnår du etterisolerer utvendig med puss-system over ca 100 mm tykkelse

Denne løsningen er ikke preakseptert av Sintef, men prosjektert av Multiconsult og brukt på et bygg. Den må prosjekteres spesielt, utføres av spesialister og kan ikke brukes i områder med mye slagregn.

#Etterisolering #Vindu

Slik kan du etterisolere etasjeskillere ned mot kjeller

Etasjeskillere kan du isolere fra oversiden eller fra undersiden.

#Etasjeskiller #Etterisolering

Slik kan du etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft

Å etterisolere trebjelkelag på oversiden er det billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringstiltaket du kan velge. Du kan etterisolere trebjelkelag på oversiden eller i selve bjelkelaget ved å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbloftsfyll.

#blåseisolering #Etasjeskiller #Etterisolering #isolasjon i trebjelkelaget #stubbloftsleire

Reisverksvegger: Utvendig etterisolering

Du bør fjerne ytterkledningen når du etterisolerer reisverksvegger utvendig, også hvis du blåser mineralull inn i hulrom.

#Etterisolering #Yttervegg

Tunge bindingsverksvegger: Utvendig etterisolering eller innblåsing av isolasjon

Du bør ikke blåse isolasjon inn i tunge bindingsverksvegger som ikke har luftet kledning.

#Etterisolering #tungt bindingsverk #Yttervegg

Lette bindingsverksvegger (isolert 100 mm): Utvendig etterisolering

Du kan ofte beholde isolasjonen i lette bindingsverksvegger.

#Etterisolering #Yttervegg

Lette bindingsverksvegger. Innvendig etterisolering

Du kan ha opp til 48 mm innvendig utfôring for lette bindingsverksvegger og beholde innvendig dampsperre. Med mer isolasjon må du montere den på nytt.

#Etterisolering #Yttervegg

Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med mineralullplater og luftet fasadekledning

Du kan velge denne løsningen for alle murte vegger eller vegger av betong, også upussede fasader av teglstein. Løsningen kan også brukes til å etterisolere trevegger

#Etterisolering #Yttervegg

Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med plastisolasjon og uluftet puss-system

Denne metoden for å etterisolere utvendig bør ikke brukes i områder med mye slagregn.

#Etterisolering #Yttervegg

Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med uluftet puss-system med mineralull

Når du skal isolere mur- og betongvegger utvendig, er fasadesystemer med puss på isolasjon best egnet.

#Etterisolering #Yttervegg

Murvegger: Innvendig etterisolering

Hvis du skal etterisolere murvegger innvendig med mer enn 5 cm isolasjon, må løsningen prosjekteres. Du må også vurdere frostbestandighet for puss- eller teglkledning på fasaden.

#Etterisolering #Yttervegg

Reisverksvegger: Innvendig etterisolering

En spesialist bør vurdere om du må montere dampsperre når du skal etterisolere innvendig, og prosjektere tiltaket for å velge riktig isolasjonstykkelse.

#Etterisolering #Yttervegg

Slik kan du etterisolere mur- og betongvegger

Mur- og betongvegger bør etterisoleres utvendig, men det finnes også løsninger for innvendig etterisolering. I denne artikkelen tar vi for oss vegger av mur eller betong, med eller uten puss og bare over terreng.

#Etterisolering #kjeller #mur- og betongvegger #Yttervegg

Slik kan du etterisolere trevegger

Trevegger kan etterisoleres utvendig, innvendig eller ved innblåsning i hulrom. Utvendig etterisolering er som regel den beste tekniske løsningen. Vernehensyn eller andre forhold kan likevel gjøre det vanskelig eller umulig. Men – du finner alltid en løsning!

#Etterisolering #Ventilasjon #Yttervegg

Bør jeg skifte vinduer når jeg etterisolerer vegger?

Hvis du skal beholde vinduer når du etterisolerer vegger, må de være i god stand og vare i minst ti år til. Ellers bør du bytte dem.

#Etterisolering #Yttervegg

Sperretak med dampåpent undertak: Innvendig etterisolering

Når du skal bytte taktekning og undertaksbelegg og ikke kan øke takhøyden, kan du etterisolere innvendig.

#Etterisolering #tak

Sperretak med lufting og isolering: Utvendig etterisolering

Denne metoden er aktuell hvis du skal skifte taktekkingen. Du bør beskytte taket mot nedbør i byggetiden.

#Etterisolering #tak

Åstak: Innvendig etterisolering

Hvis du skal bytte taktekning og undertaksbelegg, kan du isolere åstak innvendig. Det krever arbeid både utvendig på tak og innvendig.

#Etterisolering #tak

Slik kan du etterisolere flate tak av armert betong

Du kan velge å isolere både på oversiden og på undersiden av betongkonstruksjonen for flate tak.

#betong #Etterisolering #tak

Sperretak med vindsperre og luftet sjikt: Etterisoler innvendig

Takkonstruksjoner hvor undertak og vindsperre er skilt med et luftet sjikt, kan du etterisolere innvendig. Du må være nøye med dampsperren.

#Etterisolering #tak

Slik kan du etterisolere skrå tretak

Du kan etterisolere skrå tretak både utvendig og innvendig. Hvis du ikke må skifte taktekking, er innvendig løsning som regel rimeligst.

#Etterisolering #tak

Aktuelt


Oppgradering av 60-, 70- og 80-tallshus trinn for trinn

Hvordan gjennomføre en trinnvis, ambisiøs oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet? Rapporten "Energiplan - tre trinn for tre epoker" gir deg svaret.

#Etterisolering #oppgradering #SEOPP #Smart oppussing

SEOPP! Her kommer gode råd om oppgradering av småhus

Et mer energieffektivt hus, høyere komfort, bedre planløsning og et mer moderne utseende. Det kan være resultatet dersom du følger rådene fra forskningsprosjektet SEOPP. Gode råd er ikke dyre - de får du helt gratis dersom du melder deg på seminar i Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø denne våren.

#bolig #Energieffektivisering #Etterisolering #isolasjon #oppgradering #oppussing #SEOPP #småhus

Celluloseisolasjon til kriker og kroker

Isolasjon fra gjenbrukte aviser egner seg godt til blåseisolering – særlig i små hulrom, kriker og kroker. Det blir også mer populært i både vegger og tak i nye bygg, ifølge de største norske importørene.

#celluloseisolasjon #Etterisolering #isolasjon #Isolering

Dette lurte leserne våre på i 2016

De nye energikravene i TEK 10, etterisolering av mur- og betongvegger og hvordan unngå fukt var det håndverkere og andre brukere av Lavenergiprogrammets nettsider ønsket å lære mer om i 2016. Hvordan unngå luftlekkasjer var også et populært tema.

#2016 #2017 #Etterisolering #fukt #mur og betong #nye energikrav #TEK 10 #TEK 17

Bedre komfort og mer plass på loftet

En familie på Årvoll ønsket seg mer plass og lys i den øverste etasjen. Løsningen ble et løftet og etterisolert tak.

#åstak #Etterisolering #Smart oppussing #sperretak #takløft #yttertak

Skritt for skritt mot et mer miljøvennlig hus

For familien Torsland Malmedal i Moss var miljøegenskapene til materialer og løsninger viktig da de skulle pusse opp. Etter råd fra en energirådgiver falt valget derfor på celluloseisolasjon. Med god hjelp fra en lokal rørlegger fikk de også installert en varmegjenvinner for gråvann.

#celluloseisolasjon #Energirådgiver #Etterisolering #isolasjon #oppgradering

Dette lurer håndverkere på

"Slik kan du etterisolere mur- og betongvegger" Dette er den best besøkte fagartikkelen på Lavenergiprogrammets nettsider for håndverkere som skal etterisolere og rehabilitere boliger.

#Etterisolering #gulvbjelkelag #mur- og betongvegger #småhus #Smart oppussing #tak #Yttervegg

Byggmestere blir ikke spurt om å drenere

En undersøkelse Lavenergiprogrammet har gjort blant byggmestere viser at bare 13% har drenering som sitt mest vanlige oppdrag. Det kan føre til at mange huseiere ikke etterisolerer kjellerveggen, til tross for at dette er den energiløsningen som er enklest og billigst å gjøre samtidig med vanlig vedlikehold.

#drenering #Etterisolering #kjeller #mur- og betongvegger

Kunnskap er også verktøy

Byggmester Andreas Mosevoll fra Valestrandsfossen er den første vinneren i Lavenergiprogrammet og Mesterbrevs konkurranse om smart oppussing.

#Etterisolering #Rehabilitering #Smart oppussing #vinn verktøy

Tester nytt isolasjonssystem i pilotprosjekt

I en idyllisk åsside over Årvoll gård totalrenoveres nå en kjedet 180 kvadratmeters enebolig fra 1965,. Boligen er et demo-hus i forskningsprosjektet Systematisk energioppgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP).

#Etterisolering #oppgradering #Rehabilitering #SEOPP

Fryser du? Slik velger du oppvarmingsløsning

I praksis kan mange hensyn påvirke hva slags varmeløsning du skal velge: Økonomi, komfort, miljøhensyn, energimerke eller om du tror det gir verdiøkning på boligen.

#energiforsyning #Etterisolering #Fornybar energi #oppvarming #støtteordninger #varmeløsning

Dårlig drenering ødelegger norske boliger

Store nedbørsmengder i høst avslørte at mange boliger er for dårlig drenert rundt grunnmuren. Fukt i kjelleren kan føre til sopp og råte og er dårlig nytt for dem som bruker kjellerstua som oppholdsrom.

#Energieffektivisering #Etterisolering #oppgradering #Yttervegg

Anbefaler bedre etterisolering

En fersk undersøkelse fra BNL viser at svært få etterisolerer mer enn 5 cm når de bytter kledning på huset. Undersøkelsen viser også at enda færre tar hensyn til endrede ventilasjonsbehov når de utfører byggtekniske tiltak.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Undersøkelse

Energisparing i gamle hus

Energieffektivisering kan medføre risiko for skader. Dette gjelder særlig bygninger fra før 1950. Desto viktigere er det at det finnes gode og presise anvisninger for gamle hus.

#Energieffektivisering #Etterisolering

Oppussing kan bli oppgradering

– Prosjekter som begynner som oppussing inne, kan også forbedre energibruken. Ekstra isolasjon på innsiden av eksisterende vegg kan forbedre ytterveggens isolasjonsverdi, og gir bedre inneklima, sier arkitekt Kristian Kistorp i Skaara Arkitekter.

#Etterisolering

Kurs i energieffektivisering av boliger

Enova og Lavenergiprogrammet har i år arrangert kurset "Energieffektivisering av boliger" for tømrere og byggmestre flere steder i landet. Nå er kursmateriellet tilgjengelig kostnadsfritt for aktører som ønsker å gjennomføre kurset selv.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Kurs #Ventilasjon

Energisparing og bygningsvern hånd i hånd

En ny studie om energieffektivisering av eldre bygninger viser at det er fullt mulig å kombinere kulturminnevern og energisparing.

#Etterisolering

Veileder for borettslag om energieffektivisering

Boligløftet er NBBLs satsing på energieffektivisering, miljøtiltak og tilgjengelighet. Nå har de i samarbeid med Sintef Byggforsk utarbeidet en veileder som gir borettslagene gode tips om hvordan de kan få oppslutning om bærekraftig oppgradering og energieffektivisering.

#Etterisolering #Passivhus

Riksantikvarens rapport møter motstand

Er det mulig å rehabilitere eldre bygg til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive bygg for framtiden? Temaet er spesielt aktuelt etter at Riksantikvaren la fram sin rapport for kort tid siden. Rapporten har møtt sterk faglig motstand.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Passivhus

Rive eller bevare?

Er det mulig å rehabilitere eldre hus til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive hus for framtiden? Onsdag 2. november er det gratis frokostmøte om det høyaktuelle temaet i Arkitektenes Hus i Oslo.

#Etterisolering #Passivhus

Fredet bygg fikk energimerke B

Norges vassdrags og energidirektoratet har flyttet inn i rehabilitert kontorlokaler på Majorstuen i Oslo. Bygget har fått energimerke B etter rehabilteringen, til tross for at bygningens fasade er fredet både utvendig og innvendig.

#Energieffektivisering #Etterisolering

Kompetanseplan for prosjekterende

Lavenergiprogrammet, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) , Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund har laget en kompetanseplan for prosjekteringsfagene for 2011-2017. Temaet er energibruk i bygninger i et bærekraftig perspektiv. - For oss er det nå viktig at gode kurstilbud utvikles og at byggenæringen benytter seg av disse.

#Energibruk #Etterisolering #Passivhus

Dansk vitensenter for energieffektivisering

I Danmark har de valgt å rette innsatsen mot det utførende leddet i byggenæringen for å få ned energiforbruket i eksisterene bygningsmasse. Dansk Videncenter for energibesparelser i bygninger har laget både veiledere og kurs for rehabilitering av småhus.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Passivhus