5 resultater


Emneknaggen 'Ettermontering av ventilasjon'

Opplæring


Løsninger for boliger med avtrekksventilasjon

Avtrekksventilasjon med varmepumpe som gjenvinner varme i brukt luft kan bedre ventilasjonen i en rehabilitert bolig.

#avtrekksventilasjon #avtrtekksvarmepumpe #bolig #Ettermontering av ventilasjon #småhus

Slik går du fram for å ettermontere balansert ventilasjon

Hva kan boligeier akseptere av synlige innkassinger og rør? Det er nøkkelspørsmålet når balansert ventilasjon skal inn i eksisterende boliger.

#enebolig #ettermontering av #Ettermontering av ventilasjon #inneklima

Romventilasjon

Løsninger med et sentralt aggregat og kanalnett for tilluft og avtrekk er den vanligste metoden for balansert ventilasjon i boliger. Det finnes også konsepter for balansert ventilasjon på romnivå.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #Etterisolering #Ettermontering av ventilasjon #inneklima #Ventilasjon

Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

Når du pusser opp en bolig, forsvinner ofte opprinnelig ventilasjonsløsning. Resultatet blir dårlig inneklima, så tenk på ventilasjon når du starter en rehabilitering.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #Ettermontering av ventilasjon #mekanisk ventilasjon #naturlig ventilasjon #romventilasjon #Ventilasjon

Kurs & Aktiviteter


Fagtreff for håndverkere: Hva er nytt i TEK 17, hvordan sortere avfall og hva må til for å få godt inneklima?

På fagtreffet får du høre hva som er nytt i TEK17, hvordan du skal sortere avfallet på byggeplass og hva som må til for å få godt inneklima når du rehabiliterer et småhus. Det er gratis, du får mat og drikke - og det på bare 90 minutter. Fagtreffene blir arrangert over hele landet denne høsten . Arrangør er Lavenergiprogrammet og Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med byggevarehandelen og mittanbud.no

#avfall #Ettermontering av ventilasjon #fagtreff #inneklima #TEK 17 #Ventilasjon