13 resultater


Emneknaggen 'Forskning'

Aktuelt


Fornøyd med å bo i passivhus

Frykten for dårlig inneklima og fuktproblemer i passivhus er ubegrunnet, viser forskningsprosjektet EBLE. 74 nye boliger flere steder i landet har blitt undersøkt.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Ny kunnskap fra ZEN

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

#Brattørkaia #Forskning #Nullutslipp #nullutslippsbygg #nullutslippsområder #powerhouse #Skanska #Steinkjer #ZEB #ZEN

Hvor mye er grønne bygg verdt?

”Grønne bygg” er i vinden. Men, hva vil det si at et bygg er grønt? Og finnes det flere grønnfarger ?

#BREAAM #Forskning #kostnader #merverdi

Fra boliger til nabolag

Den nasjonale forskningsinnsatsen på nullutslippsboliger skifter hovedfokus fra selve bygningen til hele nabolag. Nå kan selv «umulige» bygninger bidra til klimavennlige løsninger.

#Forskning #Nullutslippshus #ZEB #ZEN

Tette hus – ikkeno’ problem!

Boligeiere er ofte skeptiske til at energieffektive hus kan bli for tette og dermed gi grobunn for et dårlig inneklima. Skepsisen er forståelig, men med moderne byggemetoder er det ikke noe problem å sørge for også et godt inneklima og hindre råteskader.

#balansert ventilasjon #Forskning #luftlekkasje #luftlekkasjer #lufttetthet #Passivhus #tetthet #Ventilasjon

Frokostmøte 13. april: Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterte Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE. Tore Wigenstad i Skanska Teknikk presenterte muligheter for å gjøre energikilder og varmeløsninger i passivhus enklere og billigere.

#EBLE #Forskning #kostnader #Passivhus

Har det noe å si hvem som bor i et passivhus?

Hva har det å si for energiforbruket om en person bor i et passivhus eller et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift TEK 10?

#EBLE #Forskning #Passivhus

Store variasjoner i energibruk

Forskningsprosjektet EBLE har evaluert flere passivhus og boliger bygget etter TEK10. Resultatene legges frem på Passivhus Norden 2015-konferansen i København i august.

#EBLE #Forskning #Passivhus #TEK10

Skal evaluere passivhus i Norge

Et nytt forskningsprosjekt som starter over nyttår skal bidra til å øke kunnskap om funksjonalitet og robusthet til boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå. Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører står bak prosjektet som har fått penger fra forskningsrådet til å gå i gang med en omfattende evaluering av passivhus i Norge.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Kurs & Aktiviteter


ZEB-konferansen 2017: Nullutslippsbygg – vi får det til!

Forskningsperioden til forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) går mot slutten. På ZEB-konferansen 2017 vil forskere og partnerne i senteret presentere kunnskap og løsninger for fremtidens bygningsstandard, nullutslippsbygg: fra nye isolasjonsmaterialer til store pilotbygg.

#Forskning #nullutslippsbygg #ZEB

Temamøte: Merverdien av grønne bygg

Grønn Byggallianse har spurt byggeiere hvilke kvaliteter ved et bygg de tror skaper merverdi. På temamøtet den 24. november presenterer de de første resultatene fra undersøkelsen. Dette er den første datainnsamlingen av mange i prosjektet «Merverdien av grønne bygg» i regi av Høgskolen i Østfold.

#Forskning #grønne bygg

Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterer Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE.

#EBLE #Forskning #kostnader #Passivhus #pris

Frokostmøte: Passivhus – myter, forskning og fakta

Er det godt nok inneklima i passivhus? Og sparer vi egentlig så mye energi på å bygge passivhus sammenlignet med et vanlig hus? Dette og mer til skal forskningsprosjektet EBLE prøve å gi svar på. 19. november kan du høre Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk presentere de foreløpige resultatene.

#EBLE #Forskning #Passivhus