1 resultat


Emneknaggen 'glassvatt'

Opplæring


Gulvbjelkelag mot isolert kryprom: Etterisolering med nedfôring

Denne metoden er aktuell for gulvbjelkelag fra 1960-1980.

#glassvatt #gulvbjelkelag