2 resultater


Emneknaggen 'grønne bygg'

Kurs & Aktiviteter


Driftkonferansen 2016

Bruk av BREEAM in Use som et godt verktøy for miljøeffektiv drift, driftsleders rolle i miljøeffektive bygg, drømmen om den miljøbevisste leietager, miljøavtaler for næringsbygg, inneklima og kompetanse for driftere er blant temaene som blir tatt opp på Grønn Byggallianses konferanse for driftspersonell.

#BREEAM #drift #grønne bygg

Temamøte: Merverdien av grønne bygg

Grønn Byggallianse har spurt byggeiere hvilke kvaliteter ved et bygg de tror skaper merverdi. På temamøtet den 24. november presenterer de de første resultatene fra undersøkelsen. Dette er den første datainnsamlingen av mange i prosjektet «Merverdien av grønne bygg» i regi av Høgskolen i Østfold.

#Forskning #grønne bygg