3 resultater


Emneknaggen 'gulvbjelkelag'

Aktuelt


Dette lurer håndverkere på

"Slik kan du etterisolere mur- og betongvegger" Dette er den best besøkte fagartikkelen på Lavenergiprogrammets nettsider for håndverkere som skal etterisolere og rehabilitere boliger.

#Etterisolering #gulvbjelkelag #mur- og betongvegger #småhus #Smart oppussing #tak #Yttervegg

Opplæring


Gulvbjelkelag mot isolert kryprom: Etterisolering med nedfôring

Denne metoden er aktuell for gulvbjelkelag fra 1960-1980.

#glassvatt #gulvbjelkelag

Gulvbjelkelag mot kryprom: Etterisolering fra undersiden

Du kan beholde stubbeloftsfyll når du etterisolerer gulvbjelkelag fra undersiden, men du får best effekt hvis du fjerner det og bruker ny isolasjon.

#gulvbjelkelag