1 resultat


Emneknaggen 'helsebygg'

Kurs & Aktiviteter


Cleantuesday: Sykehjem søker plusshusløsninger

Omsorgsbygg har fem sykehjem på trappene som skal bygges som plusshus. Utfordringen er å finne løsninger som får ned energibruken samtidig som man ivaretar et godt inneklima. Omsorgsbygg etterlyser funksjonelle og bærekraftige løsninger og leverandører, og spør: hvordan kan beboernes varierte behov ivaretas, samtidig som man minimerer energibruken til ventilasjon og belysning? Seminaret er gratis og det blir enkel servering

#bærekraftige bygg #grønn næringsutvikling #helsebygg #innovasjon #Plusshus