8 resultater


Emneknaggen 'inneklima'

Opplæring


Slik går du fram for å ettermontere balansert ventilasjon

Hva kan boligeier akseptere av synlige innkassinger og rør? Det er nøkkelspørsmålet når balansert ventilasjon skal inn i eksisterende boliger.

#enebolig #ettermontering av #Ettermontering av ventilasjon #inneklima

Romventilasjon

Løsninger med et sentralt aggregat og kanalnett for tilluft og avtrekk er den vanligste metoden for balansert ventilasjon i boliger. Det finnes også konsepter for balansert ventilasjon på romnivå.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #Etterisolering #Ettermontering av ventilasjon #inneklima #Ventilasjon

Presentasjoner fra fagtreff om TEK17, avfall og inneklima

Høsten 2017 arrangerer Lavenergiprogrammet over 40 fagtreff for håndverkere over hele landet. Her kan du laste ned og bla igjennom presentasjonene.

#fagtreff #farlig avfall #inneklima #TEK17 #Ventilasjon

Kurs & Aktiviteter


Fagtreff for håndverkere: Hva er nytt i TEK 17, hvordan sortere avfall og hva må til for å få godt inneklima?

På fagtreffet får du høre hva som er nytt i TEK17, hvordan du skal sortere avfallet på byggeplass og hva som må til for å få godt inneklima når du rehabiliterer et småhus. Det er gratis, du får mat og drikke - og det på bare 90 minutter. Fagtreffene blir arrangert over hele landet denne høsten . Arrangør er Lavenergiprogrammet og Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med byggevarehandelen og mittanbud.no

#avfall #Ettermontering av ventilasjon #fagtreff #inneklima #TEK 17 #Ventilasjon

Beregning av energi og inneklima i bygg

Under VVS-dagene 2016 arrangerer IBPSA-Nordic og VVS-foreningen et meget nyttig seminar for å fremme kunnskap og praktisk bruk av simulering som middel for å forbedre energi, miljø og økonomiske ytelser i bygninger og deres tekniske systemer.

#inneklima

Fagtreff: Innemiljø i bygninger med lavt energibehov

Inneklima i passivhus er et tema som mange har ment mye og sterkt om. Det begynner nå å komme resultater fra flere forskningsprosjekter som har undersøkt inneklima i bygninger med lavt energibehov. På Norsk Innemiljorganisasjons fagtreff 16. februar får du høre resultater fra tre viktige forskningsprosjekter, med muligheter for refleksjon og diskusjon. Fagmøtet er åpent for alle!

#EBLE #inneklima #innemiljø

Aktuelt


Fast, utvendig solskjerming som funker

Fasade-lamellene på NCCs bygg i Østensjøveien 27 skjermer bedre mot sola enn forventet. Den innvendige, automatiske reserveløsningen er derimot koblet ut.

#inneklima #Passivhus #solavskjerming #yrkesbygg

Mindre teknikk, takk!

Tekniske anlegg har blitt for kompliserte og kostbare. Levetiden på de tekniske installasjonene blir stadig kortere. Nå ønsker byggeiere enklere teknikk.

#Energibruk #FutureBuilt #inneklima #Plusshus #Ventilasjon