5 resultater


Emneknaggen 'kompetansekrav'

Aktuelt


Dette må du kunne om energibruk i bygg

Innen 2030 er målet å spare 10TWh energi i eksisterende bygninger. Har du kunnskapen som trengs for å delta? Sjekk hva du kan krysse av på lista over krav for ditt fag.

#10 TWh #kompetansekrav #kompetansemål

Dette må du kunne om energitiltak

Vil du ta en bit av markedet med å spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse mot 2030? En ny rapport oppsummerer hvilken kompetanse dette vil kreve av ulike yrkesgrupper.

#10 TWh #energitiltak #kompetansekrav

Tømrere kan mest om nye energikrav. Elektrikerne må skjerpe seg!

Tømrere er bedre enn både arkitekter og ingeniører når det kommer til kunnskap om de nye energikravene i TEK 10. Elektrikere og rørleggere kommer dårligst ut i Lavenergiprogrammets nye kunnskapsundersøkelse.

#Elektriker #Håndverkere #kompetansekrav #kunnskapsundersøkelse #Tømrere

Skuffende kunnskapsnivå om nye energikrav blant prosjekterende

Ingeniører og arkitekter mangler fortsatt grunnleggende kunnskaper om de nye energikravene i TEK 10 og om energieffektiv bygging. Begge gruppene svarer bare riktig på litt over halvparten av spørsmålene de ble stillt i Lavenergiprogrammets kunnskapsundersøkelse. Både ingeniører og arkitekter svarer dårligere enn tømrerne på samme de spørsmålene.

#arkitekter #kompetansekrav #kunnskapsundersøkelse #rådgivende ingeniør

Krev kompetanse i anbudene

Manglende krav i anbud bremser utviklingen av kompetanse på energieffektive løsninger hos entreprenørene. Omsorgsbygg har erfart at samspillkontrakter er et egnet verktøy for å stille slike krav.

#anbud #Det skal lønne seg å være god #kompetansekrav #Omsorgsbygg #Plusshus