1 resultat


Emneknaggen 'konferanse'

Kurs & Aktiviteter


Norsk Bygningsfysikkdag 2015

Under Bygningsfysikkdagen 2015 vil du få høre erfaringer fra fuktsikker bygging og prosjektering i Sverige. På programmet står også fuktbufring i tre og energisparepotensialet i dette. Inger Andresen ved NTNU vil snakke om hva som kan bli konsekvensene av de nye energikravene i byggteknisk forskrift.

#bygningsfysikk #konferanse